צו על תנאי בעתירת משפחת המנוח וליד דקה לבג״ץ נגד המשך החזקת גופתו כקלף מיקוח עם חמאס

על המדינה לנמק בתוך חודש מדוע לא תימסר הגופה לבני משפחתו לשם קבורה מיידית בעירו באקה אל גארבייה.

 

ב-13.6.2024, בג״ץ הוציא צו על תנאי בעתירה שהגיש מרכז עדאלה בשמה של משפחתו של המנוח ואליד דקה, שגופתו מוחזקת בידי רשויות המדינה מאז מותו ב-7.4.2024.בהחלטתו, הורה בית המשפט למשיבי המדינה ״לבוא ליתן טעם מדוע לא ימסרו לעותרים את גופת המנוח ואליד דקה, על מנת להביאו לקבורה מיידית בבאקה אלגרבייה, לפי מצוות דתם ואמונתם של בני משפחתו״ וזאת עד ה-15.7.2024.

 

במהלך הדיון שהתקיים בצהרי אותו היום, בית המשפט העיר על שורה של קשיים בהחלטה להחזיק את הגופה באמצעות הפעלת סמכות המפקד הצבאי מכוח תקנה ההגנה (שעת חירום). הללו כללו את העובדה שדקה הלך לעולמו בעקבות מחלת הסרטן, ולא מת בנסיבות של אירוע טרור, שהיווה עד היום תנאי להפעלת סמכות הממשלה. עוד הצביעו שופטי ההרכב ההחלטה נתקבלה עם תחולה רטרואקטיבית לגבי התקופה בת החודשיים שבה הגופה הוחזקה ללא סמכות, וכי דקה ריצה את העונש בגין עבירת הטרור שיוחסה לו אשר היוותה את העילה להחזקת גופתו. זאת, שכן הוא היה כלוא בשל עבירה אחרת שהורשע בגינה בזמן שהותו בכלא, והיה אמור להשתחרר במרץ 2025. בית המשפט נחשף במעמד צד אחד לחומר סודי, שהציגו המשיבים, הכולל את המידע המודיעיני התומך לדבריהם בהחלטה להחזיק את הגופה לצרכי משא ומתן על חילופי שבויים ונעדרים. חומרים אלה לא מנעו מבית המשפט להעביר את הנטל אל המשיבים כדי שיבססו כי ההחלטה של השר והקבינט עומדת בדין.

 

 

בג"ץ 3289/24 סנא דקה נ' ממלא מקום נציב שירות בתי הסוהר

לקריאת העתירה

למידע נוסף על העתירה

לקריאת החלטת בג״ץ

 

ממרכז עדאלה אשר מייצג את העותרים נמסר:

״החלטת בג״ץ מתבקשת, לנוכח העובדה שהמדינה מנסה להחיל רטרואקטיבית החלטה בלתי אנושית, שמלכתחילה היא חסרת סמכות וחותרת נגד שלטון החוק תוך שהיא רומסת זכויות יסוד של המנוח ושל משפחתו. בצדק העיר בית המשפט במהלך הדיון שואליד דקה כבר ריצה את העונש על האישומים המהווים את העילה להתעמרות הנוכחית של המדינה. מצער שבהיעדר נימוקים משפטיים ראויים, ניתנה בהחלטה אורכה כה ממושכת למדינה לגבש תשובה לבית המשפט, ובכך להמשיך להאריך את סבלם של העותרים״

 

 

הודעות קודמות לעיתונות:

המדינה הודיעה לבג״ץ כי הקבינט החליט להמשיך להחזיק גופות של אזרחי ישראל כקלפי מיקוח עם חמאס 11.6.2024
ֿ

מרכז עדאלה עתר לבג"ץ בשם משפחתו של ואליד דקה ז"ל בדרישה לשחרר את גופתו לקבורה 16.4.2024