החזקת גופות

עמוד: 1 מתוך 1
2021-08-18
ברוב של שני שופטים מול אחד, נקבע כי לצבא יש סמכות לאסוף גופות כקלפי מיקוח גם מבלי שנסמך על החלטת קבינט; השופט עמית שהיה בדעת מיעוט סבר כי ההחלטה להחזיק בגופה היתה בלתי חוקית, ואף ציין כי לא השתכנע מן הרלוונטיות של החומר...
2020-09-02
מרכז עדאלה בתגובה: מדיניות קיצונית וברברית המנוגדת למשפט העמים.
2019-09-09
בפסק דין שניתן בבקשת המדינה לדיון נוסף, אישר בית המשפט העליון ברוב של 4 נגד 3 את החזקת גופותיהם של 13 פלסטיניים. מרכז עדאלה: זה פסק דין קיצוני ביותר העומד בניגוד לחוק הישראלי ומפר את האיסורים המוחלטים במשפט הבינלאומי...
2018-03-08
אין אח ורע במשפט החוקתי ובמשפט זכויות האדם לחקיקה מסוג זה
2018-02-20
בג"ץ קיבל החלטה שמאפשרת את המשך ההפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ע"י ישראל
2016-05-19
מדובר בהפרה חמורה ביותר של זכות המת לכבוד, כמו גם זכותה של המשפחה להביאו לקבורה.