בג"ץ אישר את המשך החזקת גופתו של אחמד עריקאת; מרכז עדאלה שהגיש את העתירה: ישראל מבצעת פשע מלחמה

ברוב של שני שופטים מול אחד, נקבע כי לצבא יש סמכות לאסוף גופות כקלפי מיקוח גם מבלי שנסמך על החלטת קבינט; השופט עמית שהיה בדעת מיעוט סבר כי ההחלטה להחזיק בגופה היתה בלתי חוקית, ואף ציין כי לא השתכנע מן הרלוונטיות של החומר החסוי שהציגה מערכת הביטחון.
עדכון (31.1.2022): בית המשפט העליון דחה את הבקשה לדיון נוסף:
לקריאת ההחלטה

עדכון (31.10.2021): בעקבות פסק הדין, מרכז עדאלה הגיש עתירה לדיון נוסף.

דנג"ץ 7324/21 מוסטפא מוסא חסין עריקאת נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון

לקריאת העתירה

 

 

ב- 18.8.2021 דחה בג"ץ את עתירה שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל בשמו של מוסטפא חסין עריקאת, נגד החזקת גופתו של בנו אחמד עריקאת, על ידי הצבא הישראלי. אחמד עריקאת נורה על ידי שוטרי מג"ב במחסום "הקונטיינר" באבו דיס ב-23.6.2020, לאחר שהרכב בו נהג פגע בשוטרת שעמדה במחסום.

 

גופתו של עריקאת הוחזקה למרות שלא השתייך לארגון חמאס, דבר המהווה תנאי לכך לפי החלטת הקבינט הביטחוני מינואר 2017 בדבר "מדיניות אחידה בטיפול בגופות מחבלים". לאחר הדיון הראשון בעתירה, ניתן ב-22.7.2020 צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא ימסרו בהקדם למשפחה את הגופה, ואולם לאחר שהמדינה הגישה את תושבתה לצו, היא עדכנה את בג"ץ בחודש ספטמבר כי שינה הקבינט את מדיניותו וקבע שמניעת החזרת גופות תיעשה "ללא קשר לשיוכן הארגוני".

 

בעקבות זאת, מרכז עדאלה הגיש עתירה מתוקנת ובה נטען כי החלטת המדיניות החדשה אינה עומדת במבחנים חוקתיים ומנוגדת הן לעמדת היועץ המשפטי לממשלה משנת 2004 והן לפסיקת בג"ץ, ובכל מקרה אינה יכולה לחול לגבי המקרה של עריקאת שכן היא נתקבלה חודשים ארוכים לאחר שגופתו הוחזקה. בדיון שהתקיים ב-18.3.2021, נציגי המדינה עדכנו כי  מאז החלטת הקבינט החדשה נבחנת ההצדקה להחזיק 31 גופות בהתאם לקריטריונים החדשים. מתוכן הוחלט כי עשר גופות עומדות באמות המידה החדשות ו-21 נוספות עדיין נבחנות. באותו דיון, טענה עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, כי הפגיעה בזכויות משפחת עריקאת היא לא רק בלתי מידתית, אלא שהיא גם מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי ושל אמנת רומא שמכוחה הוקם בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג.

 

בג"ץ 4462/20 מוסטפא מוסא חסין עריקאת נ. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון

לקריאת העתירה המתוקנת

קריאת פסק הדין

 

בפסק הדין קבעו שופטי הרוב, ניל הנדל ודוד מינץ, כי תקנות ההגנה מסמיכות את המפקד הצבאי לקבל החלטות באשר לקבורת גופות "מחבלים או חללי אויב" משיקולים הנוגעים לצרכי משא ומתן להשבת גופות של חיילים ישראלים, וזאת גם ללא החלטת מדיניות של הקבינט. לעומתם, השופט יצחק עמית שהיה בדעת מיעוט, קבע כי ההחלטה הראשונית נתקבלה בהיעדר סמכות ושלא כדין. זאת, שכן החלטות הדרג המדיני מחייבות את הצבא שאינו יכול להפעיל על דעת עצמו מדיניות אחרת. השופט עמית אף ציין בעמדתו, כי לא השתכנע מן הרלוונטיות של החומרים החסויים שהציגה מערכת הביטחון בפני בית המשפט במעמד צד אחד, לשאלת התכלית של השבת שבויים וגופות חיילים ישראליים מידי חמאס.על אף שהעתירה נדחתה, צויין בהחלטה כי ניתן לעותר אפשרות לשוב ולהעלות את השגותיו לגבי שיקול הדעת של המפקד הצבאי בחלוף שישה חודשים ממתן פסק הדין.

 

יצויין כי מרכז עדאלה הציג בדיון בבג"ץ גם את חוות הדעת של ארגון Forensic Architecture שבחן את הראיות מזירת האירוע שבו נורה עריקאת, והמעלה שאלות כבדות משקל באשר לשאלה אם התכוון לפגוע בשוטרת, המשליכות גם על החלטת הצבא להחזיק את גופתו. הדו"ח מעיד בבירור כי עריקאת נורה כאשר לא היווה כל סכנה לשוטרים ושהירי נעשה בניגוד לנהלים. מרכז עדאלה הגיש ב-15.4.2021 אל היועץ המשפטי לממשלה השגה על החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה פלילית בעניין הריגתו של עריקאת.


לקריאת ההשגה

 

מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נמסר:

"מדיניות ישראל היא בלתי אנושית ומהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי, ועליה להשיב באופן מיידי את עשרות הגופות שהיא מחזיקה בידיה. בג"ץ אישר היום את המשך הביצוע של פשע המלחמה הזה, המפר בין היתר את אמנת רומא אשר מאפשרת להעמיד לדין את האחראים לכך בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג."


 

הודעות קודמות לעיתונות

הקבינט המדיני-בטחוני החליט להחזיק גופות של פלסטינים גם אם אינם משתייכים לחמאס 2.9.2020

עדאלה ערער על אי פתיחת חקירה פלילית בעניין הריגתו של אחמד עריקאת 22.4.2021

בית המשפט העליון בהרכב מורחב הפך פסיקה קודמת ואישר למדינה להחזיק בגופות נתינים פלסטיניים כקלפי מיקוח 9.9.2020

 

מסמכים קשורים

עתירה ראשונה 30.6.2020

פרוטוקול דיון 22.7.2020

צו על תנאי 22.7.2020

כתב תשובה לצו על תנאי מטעם המדינה 28.3.2020

פרוטוקול דיון 25.8.2020

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 6.9.2020

תגובה מטעם העותר להודעה המעדכנת 17.9.2020

החלטה 23.9.2020

העתירה המתוקנת 22.10.20

תצהיר תשובה מטעם המדינה לעתירה המתוקנת 13.11.2020

עיקרי טיעון מטעם העותר 17.11.2020

פרוטוקול דיון 18.11.2020

החלטה 24.11.2020

הודעת עדכון מטעם המשיבים 20.12.2020

פרוטוקול דיון 18.3.21

החלטה 25.3.2021

הודעת עדכון מטעם המשיבים 8.7.2021

פסק הדין 18.8.2021