ארגוני זכויות אדם הגישו תגובה לבקשת המדינה לדיון נוסף בבג"ץ בעניין חוסר הסמכות של המדינה להחזיק בגופות לצורכי מו"מ

מדיניות הממשלה מנוגדת למשפט הבינלאומי החל על השטחים הכבושים

מרכז ירושלים לזכויות אדם, עדאלה ונציבות ענייני האסירים, הגישו ביום 7.2.18 את תגובתם לבקשת המדינה לדיון נוסף בפסק דינו של בג"ץ, אשר קבע ביום 14.12.17 כי לרשויות המדינה אין סמכות להחזיק גופות פלסטינים לצורך ניהול מו"מ, ולכן על הממשלה להעביר למשפחות העותרות את גופות בניהם לצורך קבורה. הארגונים הגישו את תגובתם בשם משפחות פלסטיניות אשר הרשויות הישראליות מחזיקות בגופות בניהם.

 

בתגובתן ביקשו המשפחות מבית המשפט לדחות את בקשת המדינה לקיום דיון נוסף וכן לדחות את בקשתה לעיכוב ביצוע פסק הדין. הארגונים הדגישו כי מדיניות החזקת הגופות לצורכי מו"מ הינה בלתי חוקית ונעשית תוך כדי חריגה מסמכות של הרשויות בעניין, וכי תקנות ההגנה לשעת חירום אינן מספקות מסגרת נורמטיבית המעניקה סמכות כנ"ל.

 

עוד נטען בתגובת המשפחות כי התנהלותה של המדינה מהווה הפרה בוטה לזכויותיהם של בניהם ההרוגים ובני משפחותיהם לכבוד: "זכותו של כל אדם לקבורה מהירה, מכובדת ונאותה הינה חלק בלתי נפרד מזכותו לכבוד, שכן כבוד האדם אינו רק כבודו של אדם בחייו, אלא גם כבודו של אדם לאחר מותו."

 

מדיניות זו היא לתכלית בלתי ראויה שכן, אין ספק כי השימוש בהחזקת הגופות כאמצעי לחץ או קלף מיקוח, מלמד על האופי הקולקטיבי של המדיניות באופן שהופך אותה לענישה קבוצתית. תוצאה זו בפני עצמה אמורה להוביל למסקנה כי התכלית של המדיניות האמורה אינה ראויה, זאת בייחוד בהעדר כל טענה כי עצם מסירת הגופות למשפחות יכולה להביא לפגיעה במאן דהוא ואין כל אינדיקציה שהבאת הגופות לקבורה בידי המשפחות תוביל לתוצאות של פגיעה בביטחון או בציבור.

 

עוד צוין בתגובה כי מדיניות הכיבוש האמורה מנוגדת למשפט הבינלאומי החל על שטחים כבושים ולאיסורים המוחלטים על פיו להשתמש בגופות למטרות מיקוח. וכי הדבר מנוגד גם להבטחת המדינה שניתנה בפני ועדת האו"ם ליישום האמנה הבינלאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, כי תפעל להשבת הגופות בהקדם האפשרי, וכך גם היתה המלצת הוועדה.