תגובת עדאלה ומרכז ירושלים לזכויות אדם להחלטת בג"ץ לקיים דיון נוסף בעניין סמכות המדינה להחזיק בגופות לצרכי מו"מ

בג"ץ קיבל החלטה שמאפשרת את המשך ההפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ע"י ישראל

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קיבלה ביום 19.2.18 את בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בהחלטת בג"ץ, שבה נקבע כי למדינה אין סמכות להחזיק בגופות פלסטינים לצרכי מו"מ וכי עליה להעביר את הגופות למשפחות המנוחים לצורך קבורתן. השופטת חיות אף נעתרה לבקשת המדינה לעכב את ביצוע העברת הגופות עד להחלטה סופת בדיון הנוסף. לפי ההחלטה, הדיון יתקיים במהלך חודש יוני 2018 בפני הרכב של שבעה שופטים.

 

בתגובה להחלטתה לקיים דיון נוסף, הבהירו עדאלה ומרכז ירושלים לזכויות אדם, המייצגים חלק מהמשפחות בבקשה לדיון נוסף, כי "בג"ץ קיבל החלטה שמאפשרת את המשך ההפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי ע"י ישראל, האוסר באופן מוחלט להחזיק בגופות ולהשתמש בהן למטרות מיקוח. בנוסף, בג"ץ עיכב בהחלטתו את ביצוע העברת הגופות לקבורה, ובכך נתן אור ירוק לפגיעה הקשה בזכות המשפחות והמנוחים עצמם לקבורה מהירה ונאותה."

מסמכים קשורים: