פאתנה ואחמד זבידאת נגד ועדת הקבלה ליישוב רקפת


בני הזוג זבידאת, אדריכלים במקצועם, נישאו בקיץ 2006 וביקשו להקים את ביתם ביישוב קטן, מרווח ובלתי צפוף המעניק רמת שירותים גבוהה ולמצוא מקום שבו יוכלו לגדל את ילדיהם בהתאם לתפיסותיהם התכנוניות והסביבתיות. בני הזוג הגישו בקשה לקניית מגרש ביישוב רקפת והתבקשו לעבור הליך קבלה בהתאם לנוהלי ועדת הקבלה. במסגרת הליך זה נערך להם מבחן “התאמה חברתית" – אחד הקריטריונים לקבלה ליישובים הקהילתיים. בפגישה עם חברי ועדת הקבלה האזורית במשגב נמסר להם, בין היתר, כי מועמדותם נדחתה מחמת אי־התאמה חברתית על פי חוות הדעת המקצועית.

בספטמבר 2007 עתרנו לבג"ץ בשם בני הזוג פאתנה ואחמד זבידאת וטענו כי קיומן של ועדות קבלה ביישובים קהילתיים מנוגד לחוק ואינו מתיישב עם זכותו של האזרח לבחור את מקום מגוריו בכל יישוב שיבחר. לאחר מאבק משפטי של שש שנים קיבל הרכב בג"ץ בן שלושה שופטים (נשיאת בית המשפט השופטת דורית ביניש, השופט אליקים רובינשטיין והשופטת עדנה ארבל) בספטמבר 2011 את עתירתם של בני הזוג זבידאת והורה למסור לידיהם מגרש למגורים בתוך 90 ימים. 

בעקבות העתירה שהגשנו בספטמבר 2007 הודיע מינהל מקרקעי ישראל במרס 2010 על החלטתו להנהיג הסדר מתוקן בכל הנוגע להליכי קליטה והקצאת מגרשים ביישובים קהילתיים. על כן הגשנו במאי 2010 עתירה מתוקנת לבג"ץ, ובה נטען כי ההסדר החדש אינו שונה במהותו מההסדר הקודם שאליו מתייחסת העתירה המקורית. בשניהם נקבע מנגנון ועדות הקבלה אשר פועל מתוך פגיעה חמורה בזכויות יסוד חוקתיות, בניגוד לפסקת ההגבלה ובניגוד לחוק חובת המכרזים (התשנ"ב-1992). 

בעתירה ציינו כי היישובים הקהילתיים אינם מיועדים לאוכלוסיות ייחודיות והם מוקמים על קרקעות שבבעלות המדינה, אך מינהל מקרקעי ישראל מסמיך את חבריהם לקבוע מיהו מתאים להתגורר בהם. כך חלק קטן מאזרחי ישראל מקבלים הסמכה, שאינה מעוגנת בחקיקה, לקבוע את חלוקת הקרקע הציבורית במדינה ואת זכותם של שאר האזרחים לבחור את מקום מגוריהם. “התאמה חברתית" היא קריטריון שרירותי והשימוש בו הוא ההסבר העיקרי לכך שאין כמעט משפחות ערביות המתגוררות ביישובים הקהילתיים. גם יהודים ממוצא מזרחי ואתיופי, משפחות חד־הוריות, הומוסקסואלים ולסביות נכשלים במבחן “ההתאמה החברתית" ולכן הם מודרים כמעט לחלוטין מהיישובים הקהילתיים. לאזרחי המדינה שמורה הזכות להתגורר בכל יישוב לא ייעודי בישראל. 
 
 

בג"ץ 8036/07, פתינה אבריק זבידאת ואח’ נגד האגודה השיתופית רקפת ומינהל מקרקעי ישראל ואח’