תביעה לשנות תנאי מכרז להחכרת מגרשים לבנייה המקנים עדיפות לחיילים משוחררים


ביולי 2009 עתר מרכז עדאלה לבית המשפט המחוזי בנצרת, בשמם של ארבעה אזרחים צ'רקסים תושבי כפר כמא, שדרשו להורות למינהל מקרקעי ישראל ולמשרד הבינוי והשיכון לשנות את התנאי המקנה עדיפות למחוסרי דיור ששירתו בכוחות הביטחון על פני מחוסרי דיור שלא שירתו, במכרז מס' צפ/385/2008 להקצאת מגרשים לבנייה עצמית בכפר. לאחר הגשת העתירה החליט בית המשפט המחוזי לתת צו ארעי בעתירה ולהקפיא את המכרז עד אשר תברר העתירה, אולם הצו הארעי הותנה בחתימה על כתב התחייבות מטעם העותרים ע"ס 100,000 ש"ח.

בעתירה נטען כי עריכת המכרז בשיטה הזאת צפויה לפגוע בעותרים ובשאר חברי קבוצת מחוסרי הדיור אשר לא שירתו בכוחות הביטחון, ולהותירם ללא כל פתרון למצוקת הדיור שלהם. הסיבה לכך היא שמספר המשפחות מחוסרות הדיור מקרב אלה ששירתו בכוחות הביטחון עולה באופן משמעותי על מספרם של המגרשים המוקצים במכרז. תנאי השיטה שנקבעה במכרז להקצאת המגרשים מפלים את העותרים, פוגעים בזכותם האלמנטרית לדיור, נוגדים את עקרון הצדק החלוקתי ומצביעים על כשל חמור בתפקודם של מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון כמופקדים על ניהול וחלוקה תקינים של הקרקע על בסיס שוויוני. לפיכך, שיטת ההקצאה אינה מקדמת את המטרה הסוציאלית העיקרית העומדת בבסיס המכרז – סיוע למחוסרי הדיור מבין תושבי כפר כמא. הקריטריונים להגדרת חסרי דיור שקבע משרד הבינוי והשיכון נסמכים על עקרון היעדר אופציות מגורים חלופיות ותו לא. "לפיכך", נטען בעתירה, "לא ברור מה פשר התנאי המעדיף קבוצת המשרתים על פני אלה הלא משרתים, כאשר כולם עונים על הגדרתו של משרד הבינוי והשיכון כמחוסרי דיור".

בעקבות העתירה ערך מינהל מקרקעי ישראל תיקונים מזעריים בהליכי המכרז ושני מגרשים מתוך 18 חלקות שעמדו למכרז ניתנו לתושבים שלא שירתו בצבא. 
 
לקריאה נוספת ראו הודעה לעיתונות


עת"מ 201/09 אורהאן שמסי ואח' נגד מינהל מקרקעי ישראל ואח'

מסמכים קשורים: