עתירה נגד "שירות בכוחות הביטחון" כתנאי סף בהשתתפות במכרז לקניית מגרשים לבנייה

בנובמבר 2012 עתר מרכז עדאלה לבית המשפט המחוזי בנצרת בדרישה לבטל את תנאי הסף "שירות בכוחות הביטחון" במכרז להקצאת חמישה מגרשי בנייה בעיר נצרת. בעתירה ציין עדאלה כי בנצרת גרים כיום יותר מ-80 אלף תושבים, ואחוז המשרתים בכוחות הביטחון מקרבם מזערי. לפיכך המכרז מפלה נגד רובם המוחלט של תושבי העיר. את העתירה הגישה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה בשם ראש עיריית נצרת ראמז ג'ראיסי ובשם משפחה מחוסרת דיור החיה מקצבת נכות של הבעל ואינה עומדת בתנאי הסף להגשת מועמדות למכרז.

בעתירה טענו העותרים כי ייעוד המכרז לקבוצה מצומצמת כל כך של תושבי נצרת הוא בגדר "תפירת מכרז", האסורה על פי דין. העותרים הוסיפו כי אמנם אחדים מתושבי העיר משרתים בכוחות הביטחון, אך שיעורם באוכלוסיית העיר זניח. בה בעת, מספר מחוסרי הדיור בעיר הולך וגדל עם הזמן, וזאת בשל מיעוט הקרקע לבנייה בנצרת והריבוי הטבעי המהיר, המחמיר את מצוקת הדיור בעיר. אי לכך, שיטת ההקצאה שנקבעה במכרז, שבה השירות הצבאי הוא תנאי סף, מנוגדת לעיקרון המחייב מתן הזדמנות שווה לכל תושבי העיר ואיננה משרתת באופן שוויוני את מחוסרי הדיור בעיר. 

בעקבות העתירה הכריז מינהל מקרקעי ישראל על הקפאת הליכי המכרז. ההחלטה להקפיא את הליכי המכרז התקבלה בהסכם בין המינהל ובין העותרים.


לפרטים נוספים ראו הודעה לעיתונות

מסמכים קשורים: