עדאלה הגיש לבית המשפט התנגדות לבקשת המדינה לדחות תביעת נזיקין על בסיס הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב"

התיקון הינו למעשה חזרה על תיקון לחוק הנזיקין האזרחיים שכבר נפסל בעבר ע"י בג"ץ, בהיותו סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

מרכז עדאלה ועו"ד מוחמד ג'בארין הגישו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תגובה לבקשת המדינה לדחות תביעת נזיקין על הסף על בסיס הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב". בתאריך 16.11.14 נפגע בצווארו עטייה נבאהין, בן 15 אז, מירי הצבא הישראלי ונפצע באורח קשה. במקום לא היו כל חילופי אש ונבאהין נורה בשעה ששהה בשטח בית המשפחה. עו"ד מוחמד ג'בארין הגיש בשם המשפחה תביעת נזיקין, ובתגובה לכך, המדינה הגישה לבית המשפט בקשה לדחות את התביעה בטענה שהאזור הוא "שטח אויב" על פי הכרזת ממשלה, ולכן המדינה פטורה מכל אחריות נזיקית שנגרמה לתושבי הרצועה ע"י הצבא. הכרזת המדינה היא רטרואקטיבית: ביום 26.10.14 חתם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, על צו לפיו החל מ- 7.7.14 רצועת עזה כולה מוגדרת כשטח אויב.

 

עורכי הדין נדים שחאדה ומוחמד ג'בארין טענו בתגובה כי התיקון לחוק הנזיקין האזרחיים אשר פוטר את המדינה מאחריות לנזק שנגרם לתושב שטח שהינו מחוץ למדינת ישראל על בסיס הכרזה על "שטח אויב", הינו למעשה חזרה על תיקון לחוק הנזיקין האזרחיים שכבר נפסל בעבר ע"י בג"ץ, בהיותו סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. "תיקון מס' 8 מגיע (באמצעות ניסוחים משפטיים אחרים) לאותה תוצאה שביקש להשיג תיקון 7. מהותו אותה מהות, פגיעתו בזכויות האדם אותה פגיעה, הטיעונים להצדקתה אותם טיעונים."

 

בתגובה נטען כי התיקון למעשה פוטר את המדינה באופן גורף מאחריות על פעולות שגרמו לנזק: "בשורה של עניינים, הוראות התיקון הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. מעשים בלתי-חוקיים, פסולים ואף נפשעים יישארו מבלי שיינתן עליהם הדין. קורבנותיהם של מעשים אלו יישארו ללא סעד." בנוסף על כך, נטען בתגובת עדאלה כי תחולתו הרטרואקטיבית של הצו מהווה פגיעה בזכויות חוקתיות: "יש לבטל את הסעיף הנ"ל בהיותו פוגע למפרע בזכויות חוקתיות שהתגבשו, בזכויות מוקנות, ובציפיות לגיטימיות של אלה שניזוקו ואשר עילת תביעתם התגבשה על בסיס עילה נזיקית, שהייתה קיימת בעת האירוע או עובר לחקיקת החוק הנידון. החוק פוגע באינטרס ההסתמכות הלגיטימי של אלה שהגישו תביעותיהם וציפו כי ההליך המשפטי בעניינם יסתיים ללא הפרעה של גורם חיצוני."

 

באשר לתכליתו של התיקון, נטען בתגובה כי תכלית הסעיף אינה ראויה:  "מאחר ולמדינה ולשלוחיה הוקנתה כבר חסינות מכוח הוראות סעיף 5 לחוק העיקרי, בכל האמור לפעולה מלחמתית, ומאחר שהגדרת 'פעולה מלחמתית' הורחבה בהוראות סעיף 5א לחוק, אשר במסגרתו גם נקבעה שורה של הקלות דיוניות וראייתיות למדינה בתביעות נזיקין, שהוגשו נגדה על ידי תושבי השטחים הכבושים עולה, כי תכליתו הסובייקטיבית של החוק המתקן הינה לשלול מתושבי השטחים הכבושים, מנתיני "מדינות אויב" ומפעילי "ארגוני מחבלים" את הזכות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו להם על ידי כוחות הביטחון, אף שלא במסגרת פעולה מלחמתית... היא באה להגשים את התכלית הלא ראויה של שחרור המדינה מכל אחריות בנזיקין בשטח שהוכרז עליו כשטח אויב על ידי הממשלה."

 

לאור האמור לעיל, ביקשו עו"ד שחאדה וג'בארין מבית המשפט לדחות את בקשת המדינה לדחיית התביעה על הסף, ולהכריע לגבי החוקתיות של התיקון לחוק הנזיקין האזרחיים.