בעקבות פניית עדאלה, שב"ס הכניס רדיאטורים לתאי האסירים

עדאלה: הזכות לקיום מינימאלי בכבוד הינה חלק מהזכות החוקתית לכבוד המבטיחה שמירה על צלם האדם באשר הוא

שירות בתי הסוהר (שב"ס) הכניס רדיאטורים לכל תאי האסירים המסווגים כביטחוניים. כך נמסר בתגובת השב"ס לעדאלה מיום 5.2.17.  מרכז עדאלה פנה במהלך חודש אוגוסט אשתקד לנציבת שירות בתי הסוהר, עפרה קלינגר, ולמפקד כלא גלבוע, באסל קשקוש, בדרישה כי יפעלו להתקנת מזגנים או מצננים בתאי מאסר של אסירים המסווגים כביטחוניים.  בפניית עדאלה צוין בזמנו כי "המצב בתאי המאסר בבית הסוהר הולך ומחמיר ותנאי המחיה הופכים יותר ויותר למחניקים, בלתי הולמים ובלתי אנושיים. מצב זה משפיע לרעה על התפקוד היומיומי של האסירים, על בריאותם ושלמות גופם וגורם להם לסבול מנדודי שינה קשים."

 

בפנייה זו הודגש שתנאי האוורור הקיימים אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו הן במשפט הישראלי והן במשפט הבינלאומי ופוגעים בזכויות היסוד לכבוד ולתנאי כליאה ומחייה מינימליים. פניה זה נשלחה לנוכח סדרה של התכתבויות בעבר בין עדאלה לשב"ס שלא הניבו תוצאות לשיפור המצב בבית הסוהר גלבוע והשיטה (שטאה).

 

בתגובה לפניית עדאלה ביום 31.8.16, ציינה עו"ד עליזה יעקובי, רמ"ח ביקורת בשב"ס כי שירות בתי הסוהר "מודע לעומסי החום בחלק ממתקני הכליאה בבתי הסוהר ומנסה למצוא פתרונות מתאימים ומעשיים בעניין זה, כמו גם לחימום חלק ממתקני הכליאה בעונת החורף, במטרה לשפר את תנאי המחייה של האסירים." עוד נמסר בתגובת השב"ס כי "לקראת החורף, מתוכננת רכישה של רדיאטורים, שיוכנסו לתאים המצויים באגפים שאינם ממוזגים."

 

בפניית עדאלה מיום 29.1.17 לשב"ס ביקשנו לדעת האם הוכנסו רדיאטורים לתאים, ובאילו בתי סוהר ואגפים. בתגובה שהתקבלה ביום 5.2.17 ציינה עו"ד עליזה יעקובי, רמ"ח ביקורת בשב"ס, כי "הוכנסו רדיאטורים לכלל התאים שאינם ממוזגים בשב"ס, רדיאטור אחד לכל תא"

 

ממרכז עדאלה נמסר בתגובה ה"דבר יקל ולו במעט על תנאי המחייה הקשים של האסירים אשר שוהים 8 אסירים בממוצע בכל תא בכלא גלבוע, תא הכולל חלון קטן ביותר רווי סורגים. הזכות לקיום מינימאלי בכבוד הינה חלק מהזכות החוקתית לכבוד המבטיחה שמירה על צלם האדם באשר הוא, בין אם הוא חופשי ובין אם הוא נמצא בין כותלי בתי הסוהר."