היועמ"ש מנדלבליט הגיש בקשה למתן צו ביניים בעתירה נגד חוק ההסדרה

היועמ"ש ביקש כי בג"ץ יקפיא את המצב הקיים כך שלא תבוצענה הפקעות לטובת התנחלויות

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הגיש היום בקשה למתן צו ביניים-ארעי בעתירת הארגונים עדאלה, מרכז ירושלים לזכויות אדם ואלמיזאן לזכויות אדם (עזה) נגד חוק ההסדרה. היועץ ביקש כי בג"ץ יקפיא את המצב הקיים כך שלא תבוצענה פעולות אופרטיביות של הפקעה, תכנון, רישום ותפיסת חזקה של קרקע פרטית פלסטינית לטובת התנחלויות. בכך, מבקש היועמ"ש לתת תוקף של צו ביניים להסדר דיוני ממרץ 2017. העתירה נגד חוק ההסדרה הוגשה בשם 17 רשויות מקומיות פלסטיניות בגדה המערבית.
 

מעורכות הדין סוהאד בשארה ומאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה נמסר בתגובה כי "אמנם היועמ"ש מבקש צו ביניים להקפאת פעולות של הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות לפי חוק ההסדרה, אך במקביל הוא מבקש להקפיא את ההליכים והצווים כנגד הבנייה בהתנחלויות על קרקע פלסטינית פרטית, ובכך מאפשר את המשך הפגיעה בזכויות הקניין של פלסטינים בגדה המערבית. לכן, מן הראוי שבג"ץ יוציא צו ביניים שימנע את יישום כלל הוראות חוק ההסדרה, לרבות ההוראות בדבר הקפאת האכיפה נגד הבנייה הקיימת בהתנחלויות." 

מסמכים קשורים: