משרד החינוך לא עומד בהתחייבותו לספק שירותי הסעות לילדים בדואים אל גני הילדים‎

עדאלה עתר לבית המשפט בדרישה כי משרד החינוך יעמוד בהתחייבותו

מרכז עדאלה עתר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בדרישה כי יורה למשרד החינוך ולמועצה אזורית אלקסום לקיים את התחייבויותיהם בפני בית המשפט לספק שירות הסעות לילדים בגילאי 3 ו-4 שנים מהכפרים הלא מוכרים אלסרה ואלג'רף שבנגב, ומהכפרים הלא מוכרים בכלל, אל גני הילדים הקרובים למקום מגוריהם. בעקבות עתירה קודמת של עדאלה, התחייב בעבר משרד החינוך לספק שירותי הסעות לכלל הילדים המתגוררים בכפרים לא מוכרים בנגב, ומשכך העתירה נמחקה. התחייבות משרד החינוך מולאה סמוך לנתינתה למשך חודשים ספורים במהלך שנת הלימודים שעברה, אולם החל משנת הלימודים הנוכחית (2017-2018), שירותי ההסעה לא סופקו, ולמרות פניות מצד הורי הילדים בנדון, הילדים הבדואים בנגב בגילאים 3-4 אינם מקבלים את ההסעה.

 

עו"ד סאוסן זהר ציינה בעתירה כי בנוסף להתחייבות בפני בית המשפט, הודיע שר החינוך נפתלי בנט בחודש אוגוסט 2016 על הקצאת 50 מליון ₪ למימון שירותי ההסעות עבור ילדים בדואים שאין להם מסגרת חינוכית. הודעה זו נדונה בישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ביום 23.8.2016 ובה נרשמה הודעת השר בנט.

 

בעתירת עדאלה נכתב כי "כאשר המדינה מתחייבת אל מול ערכאה שיפוטית, הרי מצופה ממנה לקיים אחר התחייבותה. אי קיום ההתחייבות מובילה להמשך הפרת החובה המשפטית לספק חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 על דרך אספקת הסעות לגני הילדים, חובה שנכנסה לתוקף בעקבות אישור תיקון מס' 16 לחוק לימוד חובה."

 

עו"ד זהר ציינה כי מדובר בפגיעה בשלטון החוק אשר הולכת ומחמירה, וזאת לנוכח מעמדה של הזכות לחינוך: "הפרת חובה זו משמעה פגיעה בעקרון שלטון החוק שכן החוק אינו מקוים הלכה למעשה. הפגיעה בעקרון שלטון החוק מתעצמת לאור מעמדה החוקתי של הזכות לחינוך ואי מימושה עבור ילדי הכפרים."

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי משרד החינוך והמועצה אזורית אלקסום יעמדו בהתחייבותיהם לספק שירותי הסעות לילדים בגילאי 3-4 תושבי הכפרים הלא מוכרים מבתיהם לגני הילדים. 

עדכון: בית המשפט קבע כי דיון בעתירה יתקיים ביום שלישי ה- 26.12.17 בשעה 14:00.