בעקבות עתירת עדאלה: הפארק בעפולה יפתח בפני כולם

בלחץ בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת, הודיעה עיריית עפולה כי תפתח את הפארק לכלל מבקריו. בית המשפט הבהיר, כי אין לרשות מקומית כל סמכות לסגור פארק ציבורי; לפי המצב הקיים אין גם אפשרות לרשויות לגבות דמי כניסה, קל וחומר לאסור אליהם כניסה.

ב-14.7.2019, נתן בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת תוקף של פסק דין להסכמות שהגיעו בין הצדדים בעתירה המינהלית שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, נגד החלטת עיריית עפולה, האוסרת כניסת תושבי חוץ לפארק הציבורי שבעיר. עיריית עפולה נענתה להמלצת בית המשפט לפתוח את הפארק לכלל מבקריו, נוכח ההבהרות שנתן על היעדר סמכותה של העירייה למנוע כניסה של מבקרים אל הפארק מכל טעם שהוא, מתוקף סעיף 249(8) לפקודת העיריות. כב' השופט דני צרפתי הבהיר כבר בתחילת הישיבה כי לא יקיים דיון על המניעים של ההחלטה, שכן הצעד שנקטה בו עיריית עפולה מנוגד לאיסור לגבות דמי תשלום עבור כניסה לפארקים ציבוריים, קל וחומר שאין לאסור כניסה אליהם. לאור בקשת המשיבים, ניתנה אורכה של 48 שעות ליישום פסק הדין, משום שעיריית עפולה נימקה את הצורך בכך שעליהם לפנות ציוד, למרות שציוד זה היה נגיש לתושבי עפולה שהותרה כניסתם עד כה.

 

החלטת העירייה לאסור כניסה על מי שאינו תושב ניתנה על רקע הבטחת בחירות מפורשת של ראש העיר אבי אלקבץ כי יפעל נגד מה שכינה "כיבוש הפארק", ולאחר שהשתתף בעצמו בהפגנה נגד מכירת בית לאזרחים ערבים. מרכז עדאלה טען בעתירתו כי סגירת הפארק נעשתה ממניעים גזעניים ומחוסר סמכות, ושיש בה משום הפליה אסורה. זאת, לאחר שפנה המרכז באמצעות עו"ד סארי עראף בדצמבר 2018, כאשר עיריית עפולה סגרה את הפארק בפני תושבי חוץ במהלך חג החנוכה, ודרש ביטול החלטה זו מאותם טעמים בדיוק.

 

 

מרכז עדאלה הגיש את העתירה נגד ההוראה הנוכחית באמצעות עו"ד פאדי ח'ורי ב-1.7.2019, בשמה של עו"ד נארימאן שחאדה זועבי מהמרכז, אשר מאבטח סירב לאפשר לה להיכנס לפארק הציבורי יחד עם בנה הפעוט ביום שבו נכנסה ההוראה לתוקפה. זאת, לאחר שב- 26.6.2019 פנה מרכז עדאלה אל ראש העיר ואל היועץ המשפטי לממשלה מיד לאחר שפורסמה בתקשורת החלטת העירייה, ודרש לפעול לביטולה לפני שתחול ביום תחילת החופש הגדול, בטרם יפנה לערכאות שיפוטיות. בעקבות פנייה זו ואחרות, ב-30.6.2019 העבירה לעירייה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר בקשה למתן הבהרות באשר למדיניות העירייה.

 

 

ב-11.7.2019, העביר היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, לבית המשפט המחוזי בנצרת, הודעה על התייצבותו לדיון בעתירה, בשל העניין הציבורי העולה ממנה. לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה עם ההודעה, יש מקום להורות על מתן צו-ארעי כבקשת מרכז עדאלה הן משיקולים של מאזן הנוחות והן משיקולים של סיכויי העתירה. בעמדת משרד היועמ"ש, ציינו פרקליט מחוז הצפון וסגניתו הבכירה, עו"ד איתן לדרר ועו"ד חנין סמעאן מויס, כי מכלול הנסיבות מעוררים שאלות כבדות משקל לגבי טיב המניעים שעמדו בבסיס החלטתה הגורפת של עיריית עפולה על סגירת הפארק העירוני בתקופת הקיץ. כמו כן, לגישת היועץ המשפטי לממשלה, תגובתה של עיריית עפולה שנמסרה לבית המשפט, לא נתנה מענה לשאלות רבות המתעוררות ביחס להחלטתה, ובהן אלו שהפנתה אליה המשנה ליועמ"ש, דינה זילבר.

 

 

בתגובה לפס"ד מסר עו"ד פאדי ח'ורי אשר באמצעותו הוגשה העתירה: "כבר בחודש דצמבר 2018, כאשר עיריית עפולה סגרה את הפארק בפני תושבי חוץ בחג החנוכה, טענו כי אין לה כל סמכות לעשות זאת וכי המהלך אינו חוקי. לכן, אל מניעיה הגזעניים של עיריית עפולה והעומד בראשה, כלל לא היה צריך להידרש היום בית המשפט, למרות שאישר היועמ"ש בחוות דעתו כי עולות שאלות כבדות משקל ביחס למניעים אלו. אנו מקווים כי המסר עבר גם לעיריית עפולה וגם ליתר הרשויות המקומיות בישראל, כי המרחב הציבורי צריך להיות פתוח באופן שוויוני בפני כולם ללא הבדל של זהות אתנית או אחרת".

 

 

מהמרכז המשפטי עדאלה מדגישים כי סגירת הפארק הציבורי בעפולה בפני תושבי חוץ, היא רק חלק מתמונה רחבה של סגרגציה גזענית השואבת את רוחה מחוק יסוד: הלאום, נגדו עתר לבג"ץ. מדיניות העיריה בפארק והקריאות של ראש העיר אבי אלקבץ לשמור על עפולה יהודית, כמו גם ועדות הקבלה הגזעניות הפועלות ביישובים בנגב ובגליל, תואמים את הקביעה בסעיף 7 לחוק הקובע שהמדינה רואה בהתיישבות היהודית ערך לאומי, והסגרגציה הזו היא תוצר של עיגון חוקתי של עליונות אתנית.

 

 

מסמכים קשורים:

פסק דין 14.7.2019

עת"מ 3161-07-19 שחאדה זועבי ואח' נ' אלקבץ ואח'

פניית המשנה ליועמ"ש אל עיריית עפולה 30.6.2019

תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו ביניים 10.7.2019

הודעה על התייצבות היועץ המשפטי לממשלה 11.7.2019

עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ביחס לבקשה למתן צו ביניים 11.7.2019

פניית עדאלה אל ראש עיריית עפולה 2.12.2018

 

 

הודעות קודמות לעיתונות: