עדאלה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית: מנע תיוג אתני וגזעני והוצא הנחיות ברורות האוסרות על הצבת מצלמות בקלפיות ביישובים הערביים

החלטת השופט חנן מלצר מיום הבחירות הקודמות בדבר הצבת מצלמות בידי נציגי הליכוד בקלפיות ביישובים ערביים, אינה מבטיחה שהמעשים לא יישנו; עדאלה פנה מחדש ליועץ המשפטי ולרשויות האכיפה כדי שיפתחו חקירה פלילית, לאחר שלא נענו פניותיו מחודש אפריל.

לאחר שבמהלך הבחירות לכנסת ה-21, דווח בכלי התקשורת על הצבת כ- 1,200 מצלמות בקלפיות ביישובים הערבים על ידי חברי וועדות הקלפי  סיעת הליכוד, וידיעות אלה אף אושרו על ידי נציגיהם בועדת הבחירות, הוציא יו"ר וועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר עוד באותו יום, החלטה בדבר השימוש במצלמות סמויות בקלפיות. ההחלטה נסבה בעיקר סביב הסדרת עניין החזרת הציוד והמצלמות לבעליהם, בד בבד עם הטלת איסור על הצילום מלבד מקרים חריגים שיש בהם חשד חריג לקיום עבירה.

 

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה פעמיים מיד לאחר הבחירות (11.4.2019 ו-15.4.2019) אל היועמ"ש, פרקליט המדינה, ואל מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בנושא. בפנייה זו הצביע מרכז עדאלה כי עולה מהדיווחים על הצבת המצלמות, חשד ממשי להפרת סעיף 119 לחוק הבחירות, האוסר על הפרעה לסדר התקין של הבחירות ועל ניסיון למנוע מבוחר להצביע. משלא נענו פניות אלה, ובשל התקרבות מועד הבחירות לכנסת ה-22, העביר מרכז עדאלה ב-16.7.2019 דרישה לכל אותם גורמי אכיפה, לנמק מדוע לא נפתחה חקירה פלילית בגין חשדות אלה. לאור דחיפות הנושא מרכז עדאלה ביקש את תשובת הממוענים לא יאוחר משבוע מיום הפניה.

 

בהיעדר חקירה פלילית בגין המעשים, ובהתייחס לכך שהנחיות הכוללניות שניתנו ביום הבחירות מאפשרת חזרה עליהם, פנה מרכז עדאלה ב-17.7.2019, אל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר, בבקשה להורות על נהלים האוסרים על הצבת מצלמות ביישובים הערביים. בפניה שהוגשה באמצעות עו"ד סאוסן זהר, מדגיש מרכז עדאלה כי לא זו בלבד שהצבת מצלמות בקלפיות היוותה אמצעי הפרעה והרתעה שפגע קשות במימוש זכות הבחירה, אלא שהיא גם מהווה תיוג אתני וגזעני המחייב התערבות ועדת הבחירות המרכזית כדי למנוע מהדבר לחזור על עצמו.

 

מרכז עדאלה גם הפנה את השופט מלצר, אל מסמך סיכום הלקחים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19 בשנת 2013. בסיכום זה, התייחס יו"ר הועדה דאז, השופט אליקים רובינשטיין, אל הוצאת חבר ועדת קלפי מתפקידו משום שצילם את כל הבאים להצביע ללא רשות. רובינשטיין קבע שהוצאתו נעשתה בצדק משום שפגעה בזכות לפרטיות של כל האזרחים הפוקדים את הקלפי במטרה לממש את זכותם לבחור וכי אין עיגון חוקי המאפשר לו להציב את המצלמה.

 

מרכז עדאלה טען בפנייתו, כי החלטת השופט מלצר מיום הבחירות הינה כוללנית ורחבה למדי, ומאפשרת, ללא תנאים נוקשים, הצבת מצלמות בקלפיות, ולא מבטיחה שהצבת מצלמות אלו לא תיעשה באופן המפלה על בסיס אתני ובאופן גזעני כנגד ציבור הבוחרים הערבי. על כן, ביקש עדאלה להוציא הנחיות ברורות בכתב שאוסרות על הצבת מצלמות בקלפי, ואשר מונעות את הצבת המצלמות בקרב היישובים הערביים מחמת מניעים גזעניים.

 

עו"ד סאוסן זהר, שהעבירה את שתי הפניות מסרה: "הצבת המצלמות הנסתרות בבחירות הקודמות לכנסת איפשרה תיוג אתני נגד המצביעים הערבים. התרת הצבתם ע"י וועדת הבחירות ואי פתיחה בחקירה פלילית למרות פניותינו, מאפשרת נרמול הדמוניזציה של החברה הערבית גם ע"י וועדת הבחירות ומערכות אכיפת החוק, וזאת למרות שהיה ברור שהצבת המצלמות היוותה הפרעה למהלך הבחירות. המחדל של הרשויות בהקשר זה, משמעו מתן לגיטימציה על ידם לפעולות גזעניות במסגרת פעילות חברי ועדות הקלפי והתרת פגיעה בזכות החוקתית לבחור של ציבור הבוחרים ביישובים הערביים."

 

לקריאת המכתב אל היועמ"ש, פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל 16.7.2019

 

לקריאת המכתב אל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית 17.7.2019

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה: לפתוח בחקירה פלילית על הצבת מצלמות בקלפיות ביישובים הערבים 11.4.2019