נדחה ערעור רשימת עוצמה יהודית נגד החלטת וועדת הבחירות שלא לפסול את הרשימה המשותפת

בהרכב של תשעה שופטים דחה בית המשפט העליון פה אחד את הערעור משום שלא הוצגו ראיות ממשיות המבססות עילת פסילה על פי חוק יסוד: הכנסת.

ב-25.8.2019, דחה בית המשפט העליון בהרכב של תשעה שופטים בראשותה של הנשיאה אסתר חיות, את בקשת הערעור שהגישה עוצמה יהודית נגד החלטת וועדת הבחירות המרכזית בנוגע לבקשת הפסילה של הרשימה המשותפת. עילת הערעור המרכזית של עו"ד בן גביר ורשימת עוצמה יהודית נסמכה על הטענה כי על הרשימה המשותפת היה להציג תצהיר בדבר הראיות שהוצגו לכאורה נגדה. בהחלטה, ציינה הנשיאה חיות:

 "ההתייחסות לגופן של הראיות שהוצגו לתמיכה בבקשת הפסילה של הרשימה המשותפת מעלה כי התשובה לחלק מהן אכן אינה מצריכה תמיכה בתצהיר בין משום שמדובר בחזרה על טענות שכבר נדונו בעבר ובין אם משום שמדובר בראיה אשר עיון מדוקדק בה עצמה מלמד כי אין למצוא בה את מה שנטען על ידי המערערים. כך למשל, התברר מעיון בראיון של ראש הרשימה ח"כ איימן עודה (להלן: עודה) ביום 2.8.2019 לערוץ הלבנוני "אל מיאדין" (נספח כ"ז לערעור), כי הדברים שיוחסו לעודה לא נאמרו כלל על ידו."

 

מרכז עדאלה מסר בתגובה להחלטה:
"חברי עוצמה יהודית יודעים היטב כי אין ולא היה להם ראיות כלשהן שמבססות אף לא אחת מן העילות הקבועות בחוק לפסילת הרשימה המשותפת. כל מטרתם היתה ליצור נסיבות בהן יוכלו להמשיך ולהשמיע את השקרים שהם טופלים על נבחרי הציבור הלגיטימיים של האזרחים הערבים ואת משנתם הכהניסטית. ניתן היה ללמוד כבר מפסיקתו הקודמת של בית המשפט באפריל השנה, שהערעור הזה היה מיותר. ההחלטה שהתקבלה הערב פה אחד, רק מוכיחה כי המניע של הערעור היה לא ענייני נועד רק לתת במה נוספת להשקפה הגזענית שעומדת ביסודה של בקשתם, לפיה אסור לערבים לבקש אזרחות שוויונית."
 

כתב התשובה לערעור הוגש באמצעות עו"ד חסן ג'בארין, ובדיון בבית המשפט העליון טענה בשם הרשימה המשותפת עו"ד סאוסן זהר.

 

לקריאת ההחלטה – ע”ב 5506/19