מרכז עדאלה מסר את הערותיו לתזכיר "חוק המצלמות"

בעמדה נמסר כי הצעת החוק נועדה להכשיר תיוג אתני של המצביעים הערבים. מרכז עדאלה פנה שוב אל היועמ"ש בעניין פתיחת חקירה פלילית נגד סיעת הליכוד על הצבת המצלמות בקלפיות בבחירות לכנסת ה-21.

ב- 3.9.2019 העביר עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל את הערותיו לתזכיר תיקון חוק הבחירות לכנסת (תיעוד חזותי ו/או קולי בקלפיות), שיאפשר למפלגות להציב מצלמות בקלפיות. הצעת החוק נועדה לעקוף את החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שניתנה בעקבות עתירת מרכז עדאלה.

 

במכתב אל שר המשפטים, שר הפנים היועמ"ש, יו"ר הכנסת והיועץ המשפטי של הכנסת, מפרט מרכז עדאלה כי עצם הגשת הצעת תזכיר החוק מחזקת את הטענה בדבר כוונת הזדון של מגישיה ממפלגת הליכוד נגד הציבור הערבי, והיא נועדה להכשיר תיוג אתני של המצביעים הערבים. כמו כן, מודגש כי אישור הצעת החוק כזו תפגע בפרטיות הבוחרים וכן בחופשיות הבחירות ובשוויוניותן.

 

לקריאת עמדת מרכז עדאלה על תזכיר החוק

 

 

בתוך כך, מרכז עדאלה העביר פניה נוספת ליועמ"ש בבקשה לעדכן אותו בדבר ההתפתחויות בעניין פתיחת חקירות פליליות נגד סיעת הליכוד. זאת, לאחר שמרכז עדאלה פנה אל היועמ"ש מיד לאחר הבחירות בבקשה שיפתח חקירה פלילית בגין הפרעה למהלך הבחירות, ולאחר שבעמדה שהגיש היועמ"ש אל ועדת הבחירות אושר כי הצבת מצלמות בקלפיות עשויה בנסיבות מסוימות להוות עבירה פלילית לפי סעיף 119 לחוק הבחירות.

 

לקריאת המכתב אל היועמ"ש

 

עו"ד סאוסן זהר, שבאמצעותה הועברו שתי הפניות, מסרה:

"הנסיון לחוקק חוק שיעקוף את החלטת יו"ר ועדת הבחירות, תואמת תפיסה רחבה יותר של מפלגת השלטון, המתנגדת להפרדת רשויות וביקורת שיפוטית, והפעם על צעדיהם הגזעניים נגד האזרחים הערבים ונגד זכויותיהם הבסיסיות. עצם המחשבה כי ניתן לשנות את כללי המשחק בסמוך כל כך למועד הבחירות, מהווה עדות לאבדן המעצורים ברצון להמשיך ולהציג את המצביעים הערבים כאוכלוסייה עבריינית וכדי לנסות באופן פסול להשפיע על תוצאות הבחירות."

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

יו"ר ועדת הבחירות אסר על הצבת מצלמות בקלפיות 26.8.2019