יו"ר ועדת הבחירות אסר על הצבת מצלמות בקלפיות

בעקבות הדיון בעתירת עדאלה, קבע השופט מלצר כי החוק אינו מתיר צילום בקלפיות על ידי מפלגות ורשימות.

לאחר השימוע שהתקיים ב-8.8.2019 שדן עתירת עדאלה וארגונים נוספים (ה"ש 21/7 עדאלה ואח' נ' הליכוד ואח'), פרסם יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר. את החלטתו בה קבע כי אסור למפלגות ולרשימות המועמדים להציב מצלמות במקומות הקלפי, וכי הצבת מצלמות באופן שיטתי בקלפיות טעונה חקיקה ראשית, וזאת בדומה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה.

 

בשעות ההצבעה יהיו רשאים אך ורק מזכירי ועדת הקלפי, אותם הגדיר "ידה הארוכה של ועדת הבחירות", או מפקח טוהר הבחירות מטעם הוועדה בלבד, לצלם במקום הקלפי, ואך ורק במקרים חריגים, בהם יהיה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במקום הקלפי, ורק אם קיבל אישור קונקרטי לצילום זה מטעם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפני הצילום. בכל מקרה – לעולם לא יצולם או יתועד בוחר מאחורי הפרגוד.

 

כמו כן הורה יושב ראש ועדת הבחירות להכין תכנית פיילוט להקמת יחידה של מפקחי טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות, אשר יהיו מצוידים במצלמות גוף, ויפעלו רק במקרים חריגים.

 

לקריאת ההחלטה

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, אשר הגישה את העתירה וטענה בפני הועדה בשימוע מסרה בתגובה:

"ההחלטה מאשרת ומחזקת את הטענות שהשמענו כבר בחודש אפריל: מבצע הצבת המצלמות שיזם הליכוד בבחירות האחרונות היווה תיוג אתני פסול של האזרחים הערבים במטרה להרתיע אותם מלהצביע, ותיעוד מצביעים המגיעים לממש את זכות ההצבעה שלהם הינה פגיעה אסורה בפרטיותם ובזכותם החוקתית לבחור בחופשיות ובחשאיות. ההשגחה על הליך הבחירות היא נחלתה הבלעדית של ועדת הבחירות וההחלטה של השופט מלצר מעידה על כך שמבצע המצלמות של הליכוד בבחירות הקודמות היה פסול. זאת, משום שהוא נעשה בהיעדר הסמכה בחוק והוביל להפרעה להליך ההצבעה ביום הבחירות, דבר המגיע לכדי עבירה פלילית. מיד לאחר הבחירות היה על היועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית בעניין, ולא קיימת הצדקה לכך שלמרות פניותינו הרבות בעניין, לא עשה זאת עד היום."

 

הודעות קודמות לעיתונות

ועדת הבחירות המרכזית דנה בהצבת מצלמות בקלפיות 8.8.2019

עדאלה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית: מנע תיוג אתני וגזעני והוצא הנחיות ברורות האוסרות על הצבת מצלמות בקלפיות ביישובים הערביים 21.7.2019

עדאלה: לפתוח בחקירה פלילית על הצבת מצלמות בקלפיות ביישובים הערבים 11.4.2019