עתירה דחופה לבג״ץ בדרישה לחבר את התלמידים הערבים בנגב למערך הלמידה מרחוק

למעלה מ-50 אלף תלמידים ב-48 כפרים בנגב אינם מחוברים לחשמל או לרשת האינטרנט ואין ברשות מרביתם מחשב. מאז הופסקו הלימודים בבתי הספר נשללת מהם הזכות לחינוך.

ב-5.4.2020 עתר לבג״ץ עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמו ובשם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, המועצה האזורית לכפרים בלתי מוכרים בנגב, ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל, פורום דו קיום לשוויון אזרחי, חאמלה – המרכז הערבי לפיתוח המדיה החברתית, וחמישה ילדים מהכפרים הלא מוכרים בנגב שאיו ברשותם מחשב ואינם מחוברים לחשמל או לאינטרנט בגלל שהמדינה אינה מספקת תשתיות בסיסיות כמו חיבור לרשת החשמל בכפרים שלהם. בעתירה שהוגשה באמצעות עו״ד סאוסן זהר ועו״ד איה חאג׳ עודה ממרכז עדאלה, דורשים העותרים לחבר באופן מיידי את תלמידי הכפרים הערבים בדואים בנגב לרשת האינטרנט ולחילופין לספק להם ראוטרים ניידים וכן לספק להם את ציוד המחשוב הדרוש לשם התחברות למערך הלמידה מרחוק, המופעל מאז נסגרו בתי הספר בשל משבר הקורונה.


לקריאת העתירה


בעוד אין כעת כל הערכה למועד חידוש הלימודים בבתי הספר, כ-26,000 תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים המתגוררים ב-37 כפרים לא מוכרים בנגב, ועוד כ-25,000 מ-11 כפרים מוכרים שטרם הושלמו בהם הליכי התכנון, אינם מחוברים למערך הלמידה מרחוק. זאת, שכן אין בכפרים הללו תשתיות אינטרנט וגם אינם מחוברים כלל לרשת החשמל. כמו כן, אין ברשות מרבית ילדים אלה מחשב. חרף פניות חוזרות של מרכז עדאלה, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי וארגונים נוספים, עד כה משרד החינוך לא פעל כדי לספק שירותי חינוך לתלמידים אלה. 

 

דברים אלה באים על רקע מציאות קשה של פערים בחינוך והישגים נמוכים בלימודים, העולים מדיווחים רשמיים במשך שנים ארוכות, בקרב קבוצת תלמידים שתוחלת העוני בקרבם מגיעה לכדי 70%. בעתירה נטען כי הפגיעה ברצף החינוכי של התלמידים, לאור העובדה כי מצב החירום הנוכחי ייאלץ את בתי הספר להמשיך בלמידה מרחוק לפחות עד סוף שנת הלימודים הנוכחית, יפגע אנושות בזכותם של התלמידים הנ"ל לחינוך שווה, בהתפתחותם האישית, ויגדיל את הפערים החברתיים כלכליים הקיימים ממילא בינם לבין יתר בני גילם מכלל האוכלוסייה. לאור זאת דרשו העותרים כי משרד החינוך יפעל באופן מיידי לספק גישה לאינטרנט לילדי הכפרים הללו וכן את כל הציוד הדרוש לשם קבלת שירותי חינוך במערך הלמידה מרחוק.

 

במיפויים שערכו ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, עולה כי כחמצית מהתלמידים הערבים לא מחוברים ללמידה מרחוק. לכשליש מהן אין מחשבים, טבלטים ואמצעים אחרים להתחברות ו\או שחיים במקומות שאין בהם תשתיות שמאפשרות חיבור לאינטרנט. הממצאים חמורים יותר בנגב מאשר בשאר חלקי הארץ.

 


ממרכז עדאלה הוסיפו:

״מה שנחשף כעת במצב החרום, רק משקף את ההתעלמות המגמתית של המדינה מצרכי הקיום של תושבי הכפרים הערבים בדואים בימי שגרה. הסירוב המתמשך של המדינה לחבר את הכפרים הלא מוכרים לתשתיות כמו חשמל, מונע את חיבור הילדים לאינטרנט ובשל כך חוסם אותם טוטאלית מקבלת חינוך בזמן משבר הקורונה. שלילת הזכות לחינוך הנובעת מתנאים אלה, מצטרפת לתמונה כוללת של הדרת ציבור שקוף, שהמדינה מסרבת שנים ארוכות להעניק לה שירותים חיוניים ובסיסיים. וזאת, כדי ללחוץ על תושביהם להיכנע לפינויים הכפוי כדי להקים במקומם יישובים ליהודים בלבד - מדיניות שאנו נאבקים נגדה כבר שנים. ואולם גם לאחר שהמדינה כבר הכירה בחלק מן הכפרים והחלו בהם תהליכי תכנון, האפלייה הקשה נמשכת, ולראיה עשרות אלפי התלמידים המתגוררים ב-11 כפרים מוכרים אך לא מתאשר להם ללמוד כעת. ההישגים הנמוכים של התלמידים הערבים בנגב, הם נושא מוכר למשרד החינוך, אך לא נראה שהדבר נלקח אף בחשבון על ידי מקבלי ההחלטות כשהחליטו על סגירת בתי הספר והפעלת מערך הלמידה מרחוק.״

 

מוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי נמסר:

״העובדה שכעת הלמידה מרחוק אינה נגישה לכלל התלמידים, רק ממשיכה להעמיק את הפערים האדירים בחינוך שהינם על רקע כלכלי חברתי באופן כללי ועל רקע לאומי. אי הנגישות למערך הלמידה המקוונת נובעת מחסמים שהמדינה הובילה אליהם בשל מדיניות מפלה אשר פגעה קשות בזכות השווה של הילדים הערבים לחינוך, הפוגעת גם בעתידם בכל תחומי החיים.

על משרד החינוך להנגיש את הלמידה מרחוק לתלמידים שחיים בישובים שאין בהם תשתיות שמאפשרות התחברות רציפה באינטרנט ובראשם ילדים מישובים בלתי מוכרים בנגב שמצוקה שם חמורה במיוחד.

ציוד התלמידים במחשבים ובכלים הטכנולוגיים המתאימים ללמידה מרחוק, אינה חשובה רק בשעת החרום הנוכחי, אלא גם  גם ליום שאחרי, לאור הצפי בהתרבות השימוש בכלים דיגיטאליים ובמחשבים לאחר שמערכת החינוך התרגלה בהם במשבר הנוכחי.״

 


 

הודעות קודמות לעיתונות

ליקויים בהיערכות מערכת החינוך ללמידה מרחוק עבור תלמידים ערבים 12.3.2020