שוויון בחינוך

עמוד: 1 מתוך 1
2022-08-24
פחות משבועיים לפני תחילת שנה"ל, משרד החינוך הודיע שלא יחיל את מודל תקצוב שיתחשב במצב החברתי כלכלי של כל בית ספר, כפי שהתחייב לבג"ץ בעקבות עתירת תושבי כפרים במועצת משגב. המשך שיטת התקצוב הנהוגה כיום תחייב את הורים להמשיך...
2022-03-23
לאחר שנודע כי בתי הספר הערביים אינם נהנים כלל מהתקציבי הצטיידות, וכי העירייה מממנת הסעות רק עבור תלמידים חרדים, דרש מרכז עדאלה שייקבעו קריטריונים ברורים ושוויוניים לתקציבים שהיא מפנה לחינוך המוכר שאינו רשמי.
2021-10-12
בג"ץ מחק את העתירה שהוגשה עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בשמם של הורי ילדים מכפרים ערביים במועצת משגב ופסק הוצאות לעותרים, לאחר שמשרד החינוך הודיע כי הוא פועל לשנות את מודל התקצוב הנוכחי שהביא לאפלייתם.
2020-09-07
דמי ההשתתפות שנדרשים ההורים לשלם עבור תכנית ״ניצנים״ עומד על 450 ש״ח לחודש – פי 5 מהסכום שמשלמים הורים ביישובים הנמצאים באשכול הסוציו-אקונומי זהה לשלהם.