עדאלה לעינת קליש: הבטיחי שוויון לתלמידי המוסדות הלא רשמיים הערביים בחיפה

לאחר שנודע כי בתי הספר הערביים אינם נהנים כלל מהתקציבי הצטיידות, וכי העירייה מממנת הסעות רק עבור תלמידים חרדים, דרש מרכז עדאלה שייקבעו קריטריונים ברורים ושוויוניים לתקציבים שהיא מפנה לחינוך המוכר שאינו רשמי.

ב-23.3.2022 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל ראש עיריית חיפה עינת קליש רותם ואל עו"ד ימית קליין היועצת המשפטית לעירייה, בדרישה לפעול לתקצוב שוויוני של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי (המוכש"ר) הערביים בעיר.

 

לקריאת המכתב

 

פניית עדאלה מגיעה בעקבות מענה לשתי שאילתות שהוגשו על ידי חברי מועצת העיר, מהם עלה כי בתי הספר הערביים אינם נהנים כלל מתקציבים עירוניים המופנים למוסדות המוכש"ר. בתשובות ראש העיר התברר, כי מתוך התקציב העירוני להצטיידות של מוסדות החינוך אלה, שעמד בשנת 2021 על 555,015 ₪, לא זכו בתי הספר הערביים למימון כלשהו. עוד נודע, כי העירייה מימנה בשנת 2021 הסעות לתלמידי מוסדות המוכש"ר בשני בתי ספר חרדיים בלבד, וזאת חרף המרחקים הארוכים שנאלצים לנסוע תלמידים ערבים בהיעדר בתי ספר בקרבת מקום מגוריהם.

 

במכתב שהועבר באמצעות עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה צוין, כי חלוקת משאבים בלתי סבירה זו, אינה עולה בקנה אחד עם הצהרותיה של ראש העיר בדבר הצורך בצמצום פערים בשל הזנחה מתמשכת בת עשרות שנים של החינוך הערבי בעיר. מרכז עדאלה טען בפנייתו, כי אופן חלוקת התקציבים עומד בניגוד למטרות חוק חינוך ממלכתי, שנועדו בין היתר להביא לכך שרשויות מקומיות תשתתפנה במימון של מוסדות מוכש"ר על פי קריטריונים ברורים ושוויוניים. כמו כן, הצביע מרכז עדאלה, כי עקרון זה משתקף גם מתוך ההמלצות של דו"ח מבקר המדינה בנושא משנת 2021. עוד נטען בפניית עדאלה כי הקריטריונים שהוזכרו בתשובת ראש העיר לשאילתה בדבר תקציב ההצטיידות הם עמומים ביותר, מותירים שיקול דעת רחב לרשות, ומעוררים חשש להיותם בלתי ענייניים.

 

לנוכח חלוקת תקציבים עירוניים בניגוד לעקרונות שנקבעו בחוק ובפסיקה העליונה, דרש מרכז עדאלה כי עיריית חיפה תפעל להבטיח שוויון מלא בתקציבים שהיא מעניקה למוסדות החינוך המוכש"ר הערביים בעיר, ושהיא תקבע קריטריונים ברורים, אחידים ושוויוניים לחלוקתם.

 

עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה מסרה:

"הנתון של אפס עגול מתוך למעלה מחצי מיליון שקלים שהוקצו להצטיידות בחינוך הלא רשמי, ואי הכללת בתי ספר ערביים במתן שירותי ההסעות, משקפים חוסר סבירות קיצונית. זאת, במיוחד לנוכח העובדה שמרבית התלמידים הערבים בחיפה לומדים במוסדות החינוך המוכש"ר. אין כל ערך למילים הגבוהות על צמצום פערים בחינוך, כל עוד אין לצדם מעשים. כצעד ראשון, על העירייה לעמוד בכללים הבסיסיים ביותר של מינהל תקין, שכן חלוקת משאבים ציבוריים חייבת להיעשות באופן שקוף ולפי אמות מידה ברורות ולא לפי צרכים פוליטיים או אחרים".
 

צילום: פייסבוק עיריית חיפה