עדאלה פנה לבג"ץ בבקשת ביזיון בית המשפט לאחר שמשרד החינוך הפר התחייבותו לשנות את מודל תקצוב צהרוני 'ניצנים'

פחות משבועיים לפני תחילת שנה"ל, משרד החינוך הודיע שלא יחיל את מודל תקצוב שיתחשב במצב החברתי כלכלי של כל בית ספר, כפי שהתחייב לבג"ץ בעקבות עתירת תושבי כפרים במועצת משגב. המשך שיטת התקצוב הנהוגה כיום תחייב את הורים להמשיך לשלם פי 5 מהנהוג ביישובים הנמצאים באותו אשכול החברתי כלכלי.

היום (ד' 24.8) העביר מרכז עדאלה לבג"ץ בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, הדורשת כי בית המשפט יאכוף על משרד החינוך לקיים את התחייבותו בפניו וישנה את שיטת הסבסוד של צהרוני ניצנים. הבקשה מגיעה לאחר שמשרד החינוך השיב לפניות חוזרות של עדאלה, כי אינו מתכוון ליישם את ההתחייבות שנתן לבג"ץ בעתירה שהגיש עדאלה יחד עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, בשם ארבעה תושבי יישובים ערביים במועצה האזורית משגב.

 

בג"ץ 6155/20 מסעוד סואעד נ. משרד החינוך

 

למידע נוסף על העתירה

 

לקריאת העתירה

 

העתירה המקורית, שלה ניתן פסק דין ב-11.10.2021, דרשה כי גובה תשלומי הורים על השתתפות ילדיהם בתכנית הצהרונים הארצית ״ניצנים״ ייקבע בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי אליו משתייך היישוב בו הם מתגוררים, ולא לפי המועצה האזורית בו היישוב ממוקם. על פי שיטת התקצוב הנהוגה היום, תושבי המועצה האזורית משגב נדרשים לשלם 450 ש״ח מדי חודש עבור כל ילד המשתתף בתכנית. זאת, למרות שסכום ההשתתפות של הורים ביישובים אחרים המדורגים באשכולות החברתיים אליהם משתייכים היישובים הערביים במועצה עומד על 50 ש״ח בלבד. מאחר ותכנית ניצנים אינה מופעלת בגילאי הגן באשכולות 6 ומעלה, מודל תקצוב זה מונע כליל את פתיחת הצהרונים לבני שכבות גיל אלה.

 

בית המשפט מחק את העתירה ופסק הוצאות לעותרים, לאחר שמשיבי המדינה הודיעו כי בכוונתם לשנות את מודל התקצוב בשנת הלימודים תשפ"ג, כך שיתחשב ברקע הסוציו-אקונומי הממוצע של התלמידים בכל מוסד חינוך באמצעות התחשבות במדד טיפוח מוסדי, ובכך יינתן מענה לטענות העותרים על הפגיעה בשוויון.

 

לקריאת מידע על פסק הדין והמסמכים הקשורים

 

ב-8.6.2022, לנוכח היעדר כל פרסום בדבר מתווה חדש, פנה מרכז עדאלה אל משרד החינוך לברר את מצב התקדמותו, על מנת שיוכל להיות מיושם בתחילת שנה"ל הקרובה כפי שהתחייב המשרד. לאחר תזכורות חוזרות ב-18.8.2022 השיב המשרד כי לנוכח "הקשיים שעלו במהלך הדיונים ליישום המודל החלופי שהוצע", הוא לא יופעל לבסוף. המשרד המשיך לטעון שאין בידיו את נתוני "מדד הטיפוח המוסדי" שעמד בבסיס המתווה שהציג לבג"ץ, ככל שמדובר בגני הילדים שחלק גדול מהמשתתפים בתכנית ניצנים לומדים בהם.

 

לקריאת פניות עדאלה אל משרד החינוך

 

לקריאת מענה משרד החינוך מה-18.8.2022

 

בבקשה שהוגשה כעת לבג"ץ באמצעות עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה, נטען כי אי קיומה של הבטחת משרד החינוך, כפי שעוגנה בפסק הדין, מהווה ביזיון בית משפט. זאת, שכן בג"ץ נימק בפסק דינו את מחיקת העתירה בהבטחה להחיל את המודל התקציבי החדש והחזרה מהתחייבות זו מותירה כעת את העותרים ללא מענה.

 

לקריאת הבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 

עו"ד סלאם ארשייד ממרכז עדאלה מסרה:

 

"שנה שלמה לאחר שמשרד החינוך הציע חלופה לדרישת העותרים, מתברר לפתע כי אינו מסוגל ליישם את המתווה שהוא עצמו הביא בפני בית המשפט. על בג"ץ להורות כעת על משרד לתת מענה מיידי לסיטואציה הבלתי הגיונית הזו, שכן במצב הנוכחי מחירי הצהרונים ביישובים אלה מונעים את פתיחתם, דבר הפוגע הן בזכות הילדים לגישה שוויונית לשירותי חינוך והן באפשרות הוריהם להתפרנס."

 

הודעות קודמות לעיתונות

 

בעקבות עתירת עדאלה: צהרונים יסובסדו בשנת הלימודים הבאה בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של היישוב בו נמצאים ולא על פי המועצה האזורית 12.10.2021

 

בג"ץ ידון בעתירת תושבי כפרים ערביים במשגב המבקשת שצהרונים יסובסדו בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי שלהם ולא של המועצה כולה 26.4.2021

 

תושבי כפרים ערביים במשגב עתרו לבג״ץ בדרישה לסבסד צהרונים לילדיהם בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של יישוביהם ולא של כלל המועצה 7.9.2020