בעקבות עתירת עדאלה: צהרונים יסובסדו בשנת הלימודים הבאה בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של היישוב בו נמצאים ולא על פי המועצה האזורית

בג"ץ מחק את העתירה שהוגשה עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בשמם של הורי ילדים מכפרים ערביים במועצת משגב ופסק הוצאות לעותרים, לאחר שמשרד החינוך הודיע כי הוא פועל לשנות את מודל התקצוב הנוכחי שהביא לאפלייתם.

ב- 11.10.2021 נתן בג"ץ פסק דין בעתירה הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל יחד עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, בשם ארבעה תושבי יישובים ערביים במועצה האזורית משגב, בדרישה כי גובה תשלומי הורים על השתתפות ילדיהם בתכנית הצהרונים הארצית ״ניצנים״ ייקבע בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי אליו משתייך היישוב בו הם מתגוררים. בית המשפט מחק את העתירה לאחר שמשיבי המדינה הודיעו כי בכוונתם לשנות את מודל התקצוב ולתת באמצעותו מענה לדרישות העותרים, וכן פסק הוצאות בגובה 6,000 ₪ לעותרים בשל תרומת העתירה לבירור מודל התקצוב והקשיים שהוא מעורר.

 

על פי שיטת התקצוב הנהוגה היום, תושבי המועצה האזורית משגב נדרשים לשלם 450 ש״ח מדי חודש עבור כל ילד המשתתף בתכנית. זאת, למרות שסכום ההשתתפות של הורים ביישובים אחרים המדורגים באשכולות החברתיים אליהם משתייכים היישובים הערביים במועצה עומד על 50 ש״ח בלבד. בעתירה שהוגשה לבג"ץ ב-6.8.2020 באמצעות עו״ד איה חאג׳ עודה ממרכז עדאלה, נטען כי שיטת התקצוב הנוכחית פוגעת בזכות לשוויון בחינוך והיא מנוגדת לתכלית של צמצום הפערים עליה מצהיר משרד החינוך ביחס לתכנית הצהרונים.

 

בג"ץ 6155/20 מסעוד סואעד נ. משרד החינוך

למידע נוסף על העתירה

לקריאת העתירה

 

בתגובה המקדמית מטעם משרד החינוך, נמסר כי "הוחלט כי תתקיים בחינה בעניין מודל התקצוב הנוהג על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד", אך המשיב אינו יכול להתחייב לתוצאה כלשהי. משרד החינוך טען שיש לאפשר את התהליך המקצועי, ועל כן אין מקום אין להתערבות שיפוטית בעת הזו.

 

לקריאת תגובת משרד החינוך לעתירה מיום 3.12.2020

 

לאחר הדיון שהתקיים בבג"ץ ב-28.4.2021, התבקש משרד החינוך לעדכן את בית המשפט עד ל-1.8.2021 בדבר ההתקדמות ביצירת מודל תקצוב חדש, ואולם לאחר בקשות דחייה שאושרו על ידי בית המשפט, המשרד עדכן ב-15.8.2021 כי פקידי המשרד עודם מגבשים את פרטי המודל החדש – וטענו כי העתירה הנוכחית אינה רלוונטית עוד, ועל העותרים להגיש עתירה אחרת אם ימצאו עילה לכך לאחר שהמודל החדש ייושם. בהתחשב שיצירת מודל כאמור, מותנה באישור תקציב המדינה, קיבל בית המשפט את עמדת המדינה אך חייב אותה בהוצאות שכן נדרשה הגשת עתירה כדי להביא לשינוי זה.

 

לקריאת מידע נוסף על הדיון שהתקיים בבג"ץ

לקריאת הודעת העדכון של המדינה

 לקריאת פסק הדין

 

ממרכז עדאלה נמסר:
"רק בשל הפנייה לערכאות שיפוטיות, הסכים משרד החינוך לבחון מחדש את שיטת הסבסוד שיצרה פיקציה של מדיניות לצמצום פערים, בעוד שלמעשה יישובים לא תוקצבו בהתאם למעמדם החברתי-כלכלי. אנו נמשיך לעקוב כדי להבטיח שאכן ייושם מודל חדש ושלא תיפגע הזכות לגישה שוויונית לשירותי חינוך בכלל וזה של הציבור הערבי בפרט שמופלה גם כך על רקע השתייכותו הלאומית"

 

מוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי נמסר:

"ישנם מנגנוני תקצוב רבים שהם נעדרי צדק ומביאים לפגיעה בזכויות הילדים הערבים בתחום החינוך, המאלצים אותנו שוב ושוב לפנות לבתי משפט בשם ההורים והרשויות המקומיות. במקרה שלפנינו הילדים הערבים מופלים בצורה כפולה, פעם מצד המדינה ופעם שניה בהיותם תושבים של רשויות מעורבות. למרות השינויים שהצלחנו להשיג במהלך השנים במאבקים השונים שניהלנו, הפער בין החינוך הערבי וליהודי עדיין גדול והמאבק שלנו להשגת את מלוא זכויותינו נמשך."

 

הודעות קודמות לעיתונות

תושבי כפרים ערביים במשגב עתרו לבג״ץ בדרישה לסבסד צהרונים לילדיהם בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי של יישוביהם ולא של כלל המועצה 7.9.2020

 

בג"ץ ידון בעתירת תושבי כפרים ערביים במשגב המבקשת שצהרונים יסובסדו בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי שלהם ולא של המועצה כולה 26.4.2021