בג״ץ הציע להסדיר בחקיקה מסגרת לפעולת הממשלה בתקופת החרום

לאחר שההרכב המורחב השמיע ביקורת נוקבת בדיון בעתירת עדאלה והרשימה המשותפת נגד המשך התקנת תקנות לשעת חירום בתקופת הקורונה, נדרשת המדינה להשיב בתוך 10 ימים אם בכוונתה להתניע מהלך של ״חקיקת המיועדת לטפל במצבים משתנים הנובעים ממצב החרום״

ב-7.5.2020 קיים בג״ץ דיון בהרכב של חמישה שופטים בעתירה שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל בשמו ובשם הרשימה המשותפת, נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום לנוכח כינוסה של הכנסת. במהלך הדיון, השמיעו השופטים ביקורת נוקבת על כך שהממשלה ממשיכה להתקין עשרות תקנות חדשות, מבלי להניח הצעות חוק על שולחן הכנסת. השופטים הדגישו כי לצד ההתמודדות עם המצבים הדינמיים שמצריכים פעולה מהירה, מותקנות תקנות רבות שעוקפות את הכנסת ללא כל הצדקה, בנושאים שאינם דחופים או שפרק הזמן שחלף משהותקנו מחייב כי יוסדרו באמצעות חקיקה.

 

לאחר הדיון החליט בג״ץ כי על המדינה להגיש הודעה מעדכנת עד ל-18.5, בה תפרט את כל התקנות והצווים שבתוקף ותפרט אלו צעדים נעשו כדי להסדירם בחקיקה. המדינה גם נדרשה להתייחס בהודעתה להתנעת המהלך של חקיקת מסגרת המיועדת לטפל במצבים המשתנים הנובעים מתקופת החירום. זאת, בדומה למדינות רבות בעולם שבתקופת הקורונה הסמיכו מסגרת משל מרחב פעולה לממשלה במסגרת חקיקה, כפי שהצביע מרכז עדאלה בטיעוניו.

 

לקריאת ההחלטה

 

ממרכז עדאלה נמסר:
״נדמה שבאולם בית המשפט היום היתה תמימות דעים כי לאחר כינוסה של כנסת פעילה, אין כל הצדקה לכך שהממשלה תפעל בניגוד לעקרונות של הפרדת הרשויות ושלטון החוק. חידוש מצב החרום כללי הנהוג בישראל מאז קומה יצר מרחב פעולה אינסופי שהממשלה הנוכחית ניצלה באופן חסר תקדים, באופן שגם הביא לפגיעה בזכויות יסוד של האזרחים והתושבים. יש לקוות כי בסופו של ההליך יפסוק בית המשפט באופן חד משמעי כי לממשלה אין אפשרות להמשיך להתקין תקנות ללא הסמכה מפורשת, עם גבולות ענייניים.״הודעות קודמות לעיתונות:

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום ללא פיקוחה של הכנסת 5.4.2020

 

בעקבות עמדת היועמ״ש שאין להמשיך התקנת תקנות לשעת חרום בגין הקורונה, מרכז עדאלה העביר בקשה דחופה למתן צו מיידי ולקיום דיון דחוף בעתירה שהגיש השבוע עם הרשימה המשותפת 7.4.2020