בית המשפט העליון אישר חוק עוקף בג"ץ השולל מתושבי עזה את הזכות לתביעות נזיקין בגין פעולות שאינן מלחמתיות

נדחה ערעורו של עטייה נבאהין, תושב עזה שנותר משותק בארבעת גפיו מירי של הצבא הישראלי ביום הולדתו ה-15. פסק הדין קבע כי התיקון לחוק שפוטר את המדינה מאחריות נזיקית לתושבי עזה, עומד במבחנים חוקתיים. עוד נקבע כי גם אילו היה נמצא שהתיקון סותר את המשפט הבינלאומי, החקיקה הישראלית גוברת על הוראותיו. עדאלה ואלמיזאן: יש לפתוח בחקירה מיידית בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.

עדכון: 25.8.2022: הוגשה עתירה לדיון נוסף באמצעות עו"ד רביע אגבריה ממרכז עדאלה. בבקשה נטען כי ההלכה החדשה שנקבעה בפסק הדין  מעוררת קשיים וחידושים כבדי משקל באופן המצדיק עריכת דיון נוסף, וכן סותרת קביעות קודמות של בית המשפט העליון שנקבעו בהרכב מורחב.

דנ"א 5653/22 עטייה פתחי נבאהין נ' משרד הביטחון

לקריאת העתירה לדיון נוסף

 

ב-5.7.2022, דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגישו המרכז המשפטי עדאלה ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם (עזה) על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שסילק את תביעת הנזיקין שהגישו הארגונים בשמו של עטייה נבאהין. נבאהין נורה ב-16.11.2014 בצווארו בידי הצבא הישראלי, שעה שחזר מבית הספר אל ביתו ליד מחנה הפליטים אל בורייג׳ בעזה, הסמוך לגדר הגבול עם ישראל ביום הולדתו ה-15. כתוצאה מן הירי, נותר נבאהין משותק בארבעת גפיו ומרותק לכסא גלגלים. הערעור תקף את חוקתיותו של תיקון חוק הפוטר את המדינה מאחריות נזיקית, על נזקים הנגרמים על-ידה לתושבי רצועת עזה. תיקון זה נחקק בעקבות עתירה של עדאלה מ-2005 נגד חוקתיותו של תיקון קודם שנתן חסינות למדינה באזורים שהוגדרו "אזור עימות" אותו ביטל בג"ץ. הערעור הוגש באמצעות עורכי הדין חסן ג'בארין וסאוסן זהר מעדאלה, ועו"ד מוחמד ג'בארין ממרכז אלמיזאן.

 

לקריאת מידע נוסף על התביעה ועל הערעור

 

הרכב השופטים הנדל, סולברג וגרוסקופף אישרו בפסק הדין, כי שלילת הזכות לתביעות נזיקיות מכוח תיקון החוק, אכן מובילה לפגיעה בזכויות יסוד, אך הללו עומדים במבחנים חוקתיים ישראליים. זאת, שכן הן נעשות לשם מילוי מידתי של תכליות מוצדקות הכוללות את התאמת דיני הנזיקין למצב המלחמתי עם עזה וכן "מניעת סיוע כלכלי ומוראלי מהאויב". עוד נקבע בפסק הדין, כי ההסדר החוקי אינו סותר את הדין הבינלאומי, ואף אם היתה נמצאת סתירה שכזו, אין בכך כדי להביא לביטול ההסדר, שכן חקיקה ראשית ומפורשת של הכנסת, יש בכוחה לגבור על כללי המשפט הבינלאומי.

 

לקריאת תקציר של פסק הדין

לקריאת פסק הדין

 

מרכז עדאלה ומרכז אלמיזאן מסרו בתגובה:

״החלטת בית המשפט העליון הישראלי מנוגדת למשפט הבינלאומי ההומינטארי, ומצדיקה פתיחת מיידית של חקירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהיותה מונעת כל סעד משפטי, אפילו אזרחי, מפלסטינים שנפגעו מפשעי מלחמה ישראליים. ההצדקה לשלילת פיצויים מנער חף מפשע שנותר נכה לכל ימי חייו כתוצאה ממתקפה נפשעת של הצבא הישראלי, מתוך תכלית שאותה הגדירה כ״מניעת סיוע כלכלי ומוראלי מהאויב״, היא שפל מוסרי חסר תקדים אפילו במושגים ישראליים. ההחלטה אינה רק מעניקה חסינות גורפת לפגיעה בפלסטינים באשר הם, אלא גם קובעת באורח קיצוני כי מניעה מכוונת של מתן פיצויים היא כלי ראוי לפגיעה באוכלוסיית אויב. אין ראייה מובהקת יותר לכך שמערכת המשפט הישראלית רואה עצמה הן כזרוע להכשרת פשעי מלחמה, והן כמי שמגוייסת למערכה של לצבא הישראלי, באמצעות מניעת סעדים משפטיים מקורבנותיו. זאת במיוחד לנוכח הימנעותו המתמשכת של בית המשפט העליון להתערב בהחלטות על סגירת חקירות כנגד חשדות לביצוע פשעי מלחמה, המעניקות חסינות גורפת מפניהן.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

ערעור לעליון נגד חוק שמעניק חסינות לישראל מכל תביעות נזיקין בעזה 12.2.2019

פסיקה חדשה מאשרת כי תיקון עוקף בג״ץ לחוק הנזיקים האזרחיים מ-2012 פוטר את המדינה מאחריות על נזק שגרם צה״ל בעזה 18.11.2018

עדאלה הגיש לבית המשפט התנגדות לבקשת המדינה לדחות תביעת נזיקין על בסיס הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב" 27.11.2016