עדאלה הגיש לוועדת הבחירות המרכזית את כתבי התשובה לבקשות לפסילת רשימות בל"ד ורע"ם

בכתבי התשובה נטען, כי כל בקשות הפסילה מתבססות על ראיות בלתי רלוונטיות לעילות הקבועות בחוק יסוד: הכנסת, ואינן עומדות ברף הראייתי שנקבע בפסיקה העליונה.

ב-28.9.2022 הגישו רשימות בל"ד ורע"ם לוועדת הבחירות המרכזית, את כתבי התשובה לבקשות לפסילת מועמדותן לכנסת ה-25. בכתבי התשובה שהוגשו באמצעות עורכי הדין חסן ג'בארין ועדי מנסור ובעזרת המתמחמה עולא טהא ממרכז עדאלה, מתבקש יו"ר ועדת הבחירות לפסול על הסף את הבקשות בהיות כולן בלתי מבוססות וקנטרניות ושאינן עומדות ברף הראיות המנהליות הדרוש כדי לבסס את עילות הפסילה המנויות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, שבגינן המבקשים טוענים שיש לפסול את הרשימות. לחלופין ולמען הזהירות, השיבו הרשימות למסכת הראיות עמן ניסו המבקשים לבסס את בקשות הפסילה.

 

בקשותיהם של "פורום בוחרים בחיים" ושל ארגון "עד כאן" נגד רשימת רע"ם, התבססו ברובן על דו"ח שחובר בידיהם, לפיו רשימת רע"ם תומכת באמצעות ארגונים אחרים בגורמי טרור. בקשות אלה מתבססות על מאות עמודים של מסמכים המשרטטים קשר בין מועמדים של הרשימה וגופיה לבין עמותות הפועלות באופן חוקי ולגיטימי בישראל. בבקשות אלה גם הצביעו המבקשים על מחאה שהשמיעו חברי הרשימה נגד מעצרים מנהליים ועוד התבטאויות פוליטיות כאלה ואחרות לצד מפגשים חוקיים עם אישים שונים. בכתב התשובה, לצד הכחשת כל הראיות המסולפות שנמסרו לוועדה, רשימת רע"ם טענה כי מדובר במסמכים קונספירטיביים שאין בינם לבין עילת התמיכה במאבק מזוין נגד ישראל מאומה.

 

בקשת מפלגת "אנחנו" נגד רשימת בל"ד, מתבססת רובה על ראיות שהמבקשים עצמם מודים שכבר נדונו בבית המשפט העליון אשר לא מצא בהן יסוד לבסס את עילת שלילת קיומה של מדינה ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עוד צירפה המבקשת מספר התבטאויות, חלקן מסולפות, בהן ראיון רדיופוני שבו יו"ר הרשימה סאמי אבו-שחאדה הביע את תמיכתו בהחלפת הדגל וההמנון ובביטול חוק השבות.

 

במרכז עדאלה הדגישו כי לצד היותן של כל הראיות שבבקשות בלתי רלוונטיות לעילות הפסילה הקבועות בחוק, הן לא עומדות ברף הראייתי המינימאלי שהציב בית המשפט העליון לפיו עליהן להיות ממשיות וקונקרטיות ושיגיעו לכדי מסה קריטית שתצביע על העילות כעל יעד שליט של הרשימות.  

 

מרכז עדאלה שב ומצביע כי ההסמכה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול מועמדים ורשימות היא בלתי חוקתית, וקורא לשלול אותה מגוף פוליטי זה.

 

מסמכים

פ"ר 3/25 פורום בוחרים בחיים – פורום המשפחות השכולות נ' רשימת האיחוד הערבי

לקריאת בקשת הפסילה

נספחים: א'; ב'; ג'; ד'; ה'; ו'-ז'-ח'-ט'; י'; י"א; תצוגה דיגיטלית של דו"ח עמותת בוחרים בחיים

לקריאת כתב התשובה

לקריאת התצהיר של עו"ד יחיא דהאמשה

 

פ"ר 5/25 – עמותת ''עד כאן - צעירים למען ישראל'' נ' רשימת האיחוד הערבי

לקריאת בקשת הפסילה

לקריאת כתב התשובה

 

פ"ר 4/25 – אנחנו. ביחד – לסדר חברתי חדש נ' בל"ד – אלתג'מוע אלווטאני אלדמוקרטי

לקריאת בקשת הפסילה

לקריאת כתב התשובה

לקריאת תצהיר חה"כ סאמי אבו-שחאדה