בית המשפט העליון קיבל פה אחד את הערעור של בל"ד נגד החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותה לכנסת

עדאלה: יש לשלול מוועדת הבחירות המרכזית את הסמכות לדון בפסילת רשימות ומועמדים, וכן להכריע באופן חד משמעי כי פעולה פוליטית פרלמנטרית המקדמת חזון פוליטי של דמוקרטיה ושוויון, אינה יכולה להוות עילה לשלילת הזכות לבחור ולהיבחר.

עודכן 9.10.2022

בית המשפט העליון קיבל היום פה אחד את הערעור שהגישה רשימת בל״ד באמצעות מרכז עדאלה נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותה לכנסת.

לקריאת פסק הדין

בתגובה להחלטת בית המשפט העליון נמסר ממרכז עדאלה:
״החלטת בית המשפט העליון התחייבה לנוכח בקשת הפסילה הלקונית שהתעלמה מפסיקותיו הקודמות. בקשה זו מצטרפת לכל הבקשות חסרות הבסיס נגד הרשימות והמועמדים הערבים המוגשות מדי מערכת בחירות. מטרת בקשות אלה היתה ונשארה אך ורק להסית נגד הנציגים הפוליטיים הערבים ולהוציאם מחוץ לגבולות השיח הפוליטי הלגיטימי. נדרש אפוא לא רק לשלול מוועדת הבחירות המרכזית את הסמכות לדון בפסילת רשימות ומועמדים, אלא גם להכריע באופן חד משמעי כי פעולה פוליטית פרלמנטרית המקדמת חזון פוליטי של דמוקרטיה ושוויון, אינה יכולה להוות עילה לשלילת הזכות לבחור ולהיבחר.״

 

ב-4.10.2022 הגיש מרכז עדאלה לבית המשפט העליון את הערעור של רשימת בל"ד נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25 לפסול את מועמדותה לכנסת. בקשת מפלגת "אנחנו" לפסול את בל"ד על יסוד העילה שבסעיף 7א(א)(1) לחוק-יסוד: הכנסת – "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.", אושרה ברוב של 9 מול 5 בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

 

למידע נוסף על בקשת הפסילה ועל אישורה

 

עדכון (6.10.2022):

התקיים הדיון בערעור שהגישה רשימת בל״ד נגד פסילתה על ידי ועדת הבחירות המרכזית. בתגובה שהגישה מפלגת ״אנחנו״ לערעור, הוגשו שורה של ראיות נוספות שלא היו חלק מבקשת הפסילה המקורית, לרבות ראיות שכלל אינן נוגעות לעילת הפסילה המבוקשת.

 

לקריאת תגובת מפלגת אנחנו

 

במהלך הדיון השמיעו השופטים ביקורת חריפה על עוצמת הראיות שהוגשו בבקשת הפסילה הלקונית, שלא נמצא בה כל חידוש. השופטת ברון כינתה את הבקשה ״רדודה״. בא כוחה של מפלגת ״אנחנו״ טען כי נוצרה מציאות פוליטית חדשה ומפלגת בל״ד נותרה בדלנית. נשיאת בית המשפט העליון חיות שאלה בתגובה אם מדובר בעילת פסילה.

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה נותרה זהה לזו שנמסרה לוועדת הבחירות המרכזית, ונציגה עו״ד אודי איתן שב והדגיש כי אין בבקשה ראיות שעומדות ברף שהציב בית המשפט העליון לפסילת רשימות.
 

לקריאת עמדת היועץ המשפטי לממשלה
 

בהתאם לחוק הבחירות לכנסת על בית המשפט העליון לפרסם את החלטתו עד ה-9.10.2022.

לקריאת פרוטוקול הדיון
 

לצפייה בדיון שהועבר בשידור ישיר באתר הרשות השופטת
 

 

 

 

על פי עמדת היועץ היועצת המשפטית לממשלה שהוגשה לוועדת הבחירות, דין הבקשה שאושרה היתה להידחות, שכן "על אף שהמצע של רשימת בל"ד אכן מעורר קושי אשר מציב אותה בסמוך לתחום האסור". עוד הוסיפה עמדתה לטעון כי הראיות שהובאו בבקשה "אינן מהוות מסה ראייתית קריטית של ראיות משכנעות ברורות וחד משמעיות, אשר יש בהן כדי להלום את אמות המידה הקפדניות והמחמירות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, לשם הוכחת התקיימותה של אחת או יותר מעילות הפסילה".

 

בערעור שהוגש באמצעות עו"ד עדי מנסור ועו"ד חסן ג'בארין ממרכז עדאלה, נטען כי אין בבקשה דבר שמצביע, אפילו במידה מינימלית על פועלה של מפלגת בל"ד כמבססת עילה לפסילתה. מפלגת "אנחנו" ביססה את מרבית בקשתה על ראיות שהיא עצמה מודה שנדונו זה מכבר בבית המשפט העליון, אשר לא מצא בהן יסוד להצדיק את פסילתה. בדברי הסיכום של הערעור הודגשה דלות הראיות שהוגשו, וכי  בקשת הפזילה שוועדת הבחירות אישרה היא "היסטורית בכך שהיא הדלה ביותר והלאקונית ביותר מבחינה ראייתית אשר הביאה לפסילת התמודדותה של רשימה מאז חקיקת סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת."

 

לנוכח דלות ראייתית זו, מצביע מרכז עדאלה כי לא נותר לבית המשפט לדון אלא במצעה של המפלגה שאף הוא אושר בעבר יותר מפעם אחת. לפיכך, אישור פסילת בל"ד יוכל אך ורק להתבסס על קביעה שמצעה של בל"ד, שבמרכזו החזון למדינה דמוקרטית לכל אזרחיה, מונע ממנה להתמודד לכנסת.

 

ע"ב 6668/22 בל"ד - ברית לאומית דמוקרטית נ. ועדת הבחירות המרכזית לבחירות לכנסת ה-25

לקריאת הערעור