ועדת הבחירות המרכזית פסלה את רשימת בל"ד; מרכז עדאלה יגיש בשמה ערעור לבית המשפט העליון

עמדת היועצת המשפטית לממשלה היתה שיש לדחות את הבקשה, "על אף שהמצע של רשימת בל"ד אכן מעורר קושי אשר מציב אותה בסמוך לתחום האסור";הבקשות לפסילת רשימת רע"ם נדחו.

ב-29.9.2022 ועדת הבחירות המרכזית אישרה ברוב של 9 תומכים מול 5 מתנגדים, את בקשת מפלגת "אנחנו" לפסול את מועמדות רשימת בל"ד לכנסת, על יסוד העילה שבסעיף 7א(א)(1) לחוק-יסוד: הכנסת – "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית."

 

הבקשה התבססה ברובה על ראיות שהמבקשים עצמם מודים שכבר נדונו בבית המשפט העליון אשר לא מצא בהן יסוד לבסס עילה זו. עוד צירפה המבקשת מספר התבטאויות, חלקן מסולפות, בהן ראיון רדיופוני שבו יו"ר הרשימה סאמי אבו-שחאדה הביע את תמיכתו בהחלפת הדגל וההמנון ובביטול חוק השבות.

 

על פי עמדת היועץ היועצת המשפטית לממשלה שהוגשה דין הבקשה היתה להידחות, "על אף שהמצע של רשימת בל"ד אכן מעורר קושי אשר מציב אותה בסמוך לתחום האסור" לפי חוק יסוד: הכנסת. עוד הוסיפה עמדתה לטעון כי "הראיות שהובאו בבקשה דנן אינן מהוות מסה ראייתית קריטית של ראיות משכנעות ברורות וחד משמעיות, אשר יש בהן כדי להלום את אמות המידה הקפדניות והמחמירות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, לשם הוכחת התקיימותה של אחת או יותר מעילות הפסילה"

 

עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה טען בפני הוועדה במהלך הדיון כי הבקשה שאינה עומדת בתנאים שנקבעו בפסיקה, וכי היא בקשה קנטרנית, חסרת בסיס עובדתי ומשפטי ואינה עומדת במבחן הראיה המינהלית שמחייב שראיות יהיו ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות. כמו כן הדגיש עו"ד מנסור בפני הוועדה כי אין בבקשה דבר שמצביע, אפילו במידה מינימלית, על אי-עמידתה של מפלגת בל"ד במבחנים שנקבעו בפסיקה בעניין פסילת רשימות מועמדים, שכן אין התייחסות לפעילותה הפרלמנטרית והפוליטית העדכנית של המפלגה או לעמדותיה או לפרסומיה השונים.

 

מרכז עדאלה יגיש לבית המשפט העליון ערעור בשם בל"ד, שצפוי לידון ביום חמישי 6.10.2022

 

הדיון שהתקיים בוועדת הבחירות המרכזית בפסילת רשימת בל”ד

 

פ"ר 4/25 – אנחנו. ביחד – לסדר חברתי חדש נ' בל"ד – אלתג'מוע אלווטאני אלדמוקרטי

לקריאת בקשת הפסילה

לקריאת כתב התשובה

לקריאת תצהיר חה"כ סאמי אבו-שחאדה

לקריאת עמדת היועצת המשפטית לממשלה

לקריאת פרוטוקול הדיון

לקריאת ההחלטה

 

 

בקשות הפסילה נגד רע"ם נדחו

בקשותיהם של "פורום בוחרים בחיים" ושל ארגון "עד כאן" נגד רשימת רע"ם נדחו על ידי ועדת הבחירות ברוב של 14 מתנגדים וללא תומכים. המבקשות טענו בבקשותיהן כי יש למנוע את השתתפות המשיבה על יסוד העילה שבסעיף 7א(א)(3) לחוק יסוד: הכנסת – "תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל."

הבקשות התבססו ברובן על דו"ח שחובר בידיהם, לפיו רשימת רע"ם תומכת באמצעות ארגונים אחרים בגורמי טרור. בקשות אלה מתבססות על מאות עמודים של מסמכים המשרטטים קשר בין מועמדים של הרשימה וגופיה לבין עמותות הפועלות באופן חוקי ולגיטימי בישראל. בבקשות אלה גם הצביעו המבקשים על מחאה שהשמיעו חברי הרשימה נגד מעצרים מנהליים ועוד התבטאויות פוליטיות כאלה ואחרות לצד מפגשים חוקיים עם אישים שונים. בכתב התשובה שהוגש על ידי מרכז עדאלה, לצד הכחשת כל הראיות המסולפות שנמסרו לוועדה, רשימת רע"ם טענה כי מדובר במסמכים קונספירטיביים שאין בינם לבין עילת התמיכה במאבק מזוין נגד ישראל מאומה.

עמדת לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, דין הבקשה להידחות משום שלא הוצגה תשתית ראייתית המצדיקה את קבלת הבקשה.

 

הדיון שהתקיים בוועדת הבחירות בבקשות הפסילה נגד רע”ם

 

פ"ר 3/25 פורום בוחרים בחיים – פורום המשפחות השכולות נ' רשימת האיחוד הערבי

לקריאת בקשת הפסילה

נספחים: א'; ב'; ג'; ד'; ה'; ו'-ז'-ח'-ט'; י'; י"א; תצוגה דיגיטלית של דו"ח עמותת בוחרים בחיים

לקריאת כתב התשובה

לקריאת התצהיר של עו"ד יחיא דהאמשה

 

פ"ר 5/25 – עמותת ''עד כאן - צעירים למען ישראל'' נ' רשימת האיחוד הערבי

לקריאת בקשת הפסילה

לקריאת כתב התשובה

 

לקריאת עמדת היועצת המשפטית לממשלה ביחס לשתי הבקשות

לקריאת פרוטוקול הדיון

לקריאת ההחלטה