עדאלה מתנגד להצעות חוק שנועדו לקדם סיפוח שטחים בגדה המערבית

במכתב לועדת השרים לענייני חקיקה קובע עדאלה, כי שתי הצעות חוק שיזם ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ מפרות את הדין הבינלאומי.

ב-28.10.2018, פנה עדאלה במכתב לועדת השרים לענייני חקיקה וליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שלא לאשר את הצעות "חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (ביטול החוק הירדני), התשע"ח–2018" ו-"חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (זכות לרכוש מקרקעין), התשע"ח–2018.

הצעות החוק הללו מבקשות לעגן בחקיקה ראשית שינוי לדין המקומי בשטחי הגדה המערבית, באופן שיאפשר רכישת זכויות במקרקעין על ידי ישראלים. במכתבה, קובעת עו״ד סוהאד בשארה, כי חקיקה כזו תהווה הפרה בוטה וקיצונית של עקרונות משפט זכויות האדם הבינלאומי החלים על שטחי הגדה המערבית הכבושים."

התכלית העומדת מאחורי הצעות החוק היא סיפוח שטחים שבגדה המערבית תחת האצטלה של זכויות הפרט. זאת, על ידי יצירת "תנאי שוק" שיאפשרו העברת זכויות במקרקעין לאוכלוסייה של הכוח הכובש, ובכך לשרת אינטרסים פוליטיים לא לגיטימיים שלו, שיאפשרו להרחיב ולהקל על מפעל ההתנחלויות הבלתי חוקי בשטחים הכבושים.

יישום תכלית זו, על ידי שינוי הדין המקומי הינו אסור באופן מוחלט על פי הדין הבינלאומי. חקיקה כזו עומדת  בסתירה עם המהות של תקנה 43 לתקנות האג, על פיה כל שינוי חייב להיעשות אך ורק לטובת האוכלוסייה המוגנת וכי רק האוכלוסייה זו, היא ורק היא, אמורה ליהנות ממשאבי הקרקע בתקופת הכיבוש. כמו כן, תקנות האג (ובמיוחד תקנה 55) מחייבות את הכוח הכובש להתייחס למשאבי הקרקע אך ורק בתור נאמן לטובת האוכלוסייה האזרחית ולפיהן חל איסור ברור על המפקד הצבאי להפוך את מדינתו ואזרחי מדינתו כנהנים מנכסי הציבור.

לאור כל זאת, מבקש עדאלה מועדת השרים שלא לאשר את הצעת החוק הנדונה ולפעול לאי קידומה לכדי חקיקה. 

לקריאת המכתב

 

צילום: דביר רז