חוקים מפלים בישראל

עמוד: 4 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
חוק שירותי הדת היהודייםזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: זכויות דתיותבתוקף1971
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראלהשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף1980
חוק יסודות המשפטמקורות החוקבתוקף1980
חוק רמת הגולןהשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף1981
חוק הפרשנותמקורות החוקבתוקף1981
חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף1981
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיוזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1990
חוק יסוד: הממשלהמשפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף1992
חוק הכנסתהשתתפות פוליטיתבתוקף1994
חוק השימוש בתאריך עבריזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1998
חוק המפלגות: תיקון מס' 12השתתפות פוליטיתבתוקף2002
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)אזרחותבתוקף2003
חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2006
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 7)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף2008
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) - תיקון מס' 4משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2008
תיקון מס' 6 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)השתתפות פוליטיתבתוקף2009
חוק מינהל מקרקעי ישראל: תיקון מס' 7זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2009
אזורי עדיפות לאומית - חוק היעילות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית ל-2010-2009)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2009
חיסונים וקיצבאות ילדים - חוק היעילות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית ל-2010-2009)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2009
תיקון מס' 2 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירות ביטחון) (הוראת שעה)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2010