עדאלה לוועדת החוקה: יש לבצע שינויים מהותיים בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה

בנייר עמדה שהוגש לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, מצביע מרכז עדאלה על פגמים בחוק שנוגדים את חוקי היסוד ואת עקרונות הפרדת הרשויות.

ב-30.6.2020 שלח מרכז עדאלה נייר עמדה לקראת הדיון שיתקיים בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בהכנת הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020, לקראת קריאה שנייה ושלישית. כזכור, הצעת חוק זו באה בעקבות עתירת מרכז עדאלה והרשימה המשותפת נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום בגין הקורונה ללא פיקוחה של הכנסת. בעתירה זו, התלויה ועומדת בבג"ץ, נטען בין היתר, כי הממשלה לא הייתה מוסמכת לפעול בדרך של התקנת תקש״ח, וכי הכנסת היא זו שאמונה להסדיר את הסמכויות לצורך הטיפול במצב החירום שנגרם מהנגיף. לאחר דיון שהתקיים ב-7.5. בפני הרכב מורחב,  הציע בג"ץ להסדיר בחקיקה מסגרת לפעולת הממשלה בתקופת החרום. הצעת החוק שמובאת בפני הכנסת הוצגה כמענה של המדינה לעתירה זו.

 

בנייר העמדה שהוגש באמצעות עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה, נטען כי על אף שמדובר בהתפתחות חיובית, משום שעל פי ההצעה האמורה הרשות המחוקקת תגדיר תחום סמכותה של הממשלה להתמודדות עם מגיפת הקורונה, ההצעה מהווה תיקון קוסמטי בלבד למצב הנוכחי. זאת, משום שהצעת החוק מנוגדת ליסודות חוקתיים בסיסיים ולעקרונות של הפרדת רשויות. על פי מרכז עדאלה, הסמכת הממשלה להכריז על מצב חירום מנוגדת לסעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, ומתירה פגיעה בלתי מידתית בזכויות יסוד ובחירויות הפרט, ללא קריטריונים ברורים או פיקוח פרלמנטרי. מרכז עדאלה ביקש אפוא מחברי ועדת החוקה לבצע שינויים מהותיים בהצעת החוק באופן שיפתור את הפגמים הרבים שפירט בנייר העמדה.

 

לקריאת נייר העמדה

 

עו״ד פאדי ח׳ורי ממרכז עדאלה הוסיף:

״מה שאנו רואים כאן היא הצעת חוק שתנציח את העיוות שיצאנו נגדו מלכתחילה, שבו הרשות המבצעת נוטלת לידיה סמכויות מופלגות, תוך פגיעה בזכויות אזרח ללא כל בקרה. אנו בהחלט סבורים כי כדי להתמודד עם מצבי חירום ניתן להסמיך את הממשלה לפעול במצבים שלא מאפשרים את כינוס הרשות המחוקקת, אך זאת רק במקרים בהם הדבר נובע מאילוץ שנועד להתמודד עם סיטואציות דינמיות ובלתי צפויות. לא כך הדבר לגבי צעדים דרקוניים שמשעים למשל את עקרונות סדר הדין הפלילי, או מאפשרים הטלת קנסות כמדיניות מתמשכת תוך הותרת הרשות המחוקקת כחותמת גומי על החלטות הממשלה. גם בהינתן קיומו של מצב חירום, על הרשות המחוקקת לקבוע את ההסדר העקרוני, ובתוך כך לקבוע מהם הקריטריונים והמבחנים שעל יסודם תפעיל הממשלה את הסמכויות שיינתנו לה. הצעת החוק, בנוסחה הנוכחי, היא לא יותר מעיגון פורמאלי בחוק של מצב הדברים הפגום שהתקיים בתקנות שעת חירום.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

בג״ץ הציע להסדיר בחקיקה מסגרת לפעולת הממשלה בתקופת החרום 7.5.2020

 

בעקבות עמדת היועמ״ש שאין להמשיך התקנת תקנות לשעת חרום בגין הקורונה, מרכז עדאלה העביר בקשה דחופה למתן צו מיידי ולקיום דיון דחוף בעתירה שהגיש השבוע עם הרשימה המשותפת 7.4.2020

 

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום ללא פיקוחה של הכנסת 5.4.2020(צילום: משטרת ישראל/פייסבוק)