מרכז עדאלה עתר לבג"ץ נגד החוק המאפשר לממשלה לקבוע הגבלות לצורך המאבק בקורונה ללא אישור מוקדם של הכנסת

בעתירה נטען כי התיקון לחוק אינו חוקתי ופוגע בעקרונות של הפרדת הרשויות וכי אין בו הגנה מפני שימוש מופרז באמצעים פוגעניים.

ב-13.7.2020 הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל עתירה לבג"ץ נגד החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש״ף-2020. החוק, שאושר ב-7.7.2020 לפנות בוקר בהליך מזורז בן פחות מיממה, מאפשר לממשלה לשנות בצו את הרכב ההגבלות שיוטלו על הציבור כדי להיאבק בהתפשטות מגיפת הקורונה, וזאת ללא אישור מוקדם של הכנסת או אחת מוועדותיה. הפיקוח הפרלמנטרי על הגבלות אלה יוכל להתבצע אך ורק בדיעבד ובטווח של עד 13 ימים מההכרזה על ההגבלות החדשות.

 

לקריאת העתירה – בג"ץ 4819/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. הכנסת

 

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה, נטען כי הצורך המחייב את הממשלה להגיב על מצבים דחופים ודינמיים אינו מצדיק את הפגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ואת ביטול תפקידה ומעמדה של הכנסת כרשות מחוקקת ומפקחת על פעולת הממשלה. כמו כן, נטען כי מנגנון הפיקוח המפורט בתיקון החוק, מאפשר התערבות פרלמנטרית רק לאחר פרק זמן לא מבוטל מרגע קביעת הגבלות, ואין בו די כדי להגן מפני שימוש מופרז ובלתי הולם באמצעים פוגעניים המשעים זכויות יסוד חוקתיות. מרכז עדאלה גם הצביע על הסכנה מפני אכיפת איסורים פליליים שעשויים להתבטל בדיעבד, מה שעלול להוביל לענישה בלתי מוצדקת והמנוגדת לעקרונות שלטון החוק.

 

התיקון הנוכחי, הוצג על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי בפני ועדת חוקה, חוק ומשפט בדיון בהכנתו לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאה. נזרי ציין בדבריו, כי תיקון זה נועד לשמש פתרון ביניים עד שתאושר הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020 ("חוק הקורונה הגדול"). גם בחוק הסמכויות המיוחדות ישנו מתווה דומה המאפשר לממשלה לפעול ללא אישורה של הכנסת בזמן אמת. הצעת חוק זו באה בעקבות עתירת עדאלה והרשימה המשותפת  נגד המשך התקנת תקנות לשעת חרום בלא פיקוחה של הכנסת, ומרכז עדאלה פרסם בהתייחס אליו נייר עמדה, בו נטען כי יש לבצע תיקונים מהותיים בהצעת החוק.

 

עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה הוסיף:

"מתחילת משבר הקורונה, הממשלה נוטלת לידיה סמכויות ללא כל בקרה באופן המנוגד לעקרונות יסוד חוקתיים. תחילה היה זה באמצעות שימוש בתקנות לשעת חרום בנושאים אזרחיים שאינם תואמים כלל את מהות ההכרזה על מצב חרום, וזאת בהיקפים חסרי תקדים תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהחובה לאשר את צעדיה על ידי הכנסת. כעת, לאחר הביקורת שהשמיעו היועץ המשפטי לממשלה ובג"ץ, הממשלה מנסה לעקוף את הכנסת באמצעות מיני חוקי הסמכה שמערערים יסודות חוקתיים בסיסיים, בהם הפרדת רשויות וכן את עצם מערכת היחסים בין המדינה לבין אזרחיה. התיקון הזה הוא עוד התדרדרות במדרון התלול והחלקלק שאנו מתגלגלים במורדות שלו. רק הבוקר הועברו מסרים מאיימים כלפי יו"ר ועדת הקורונה שתאבד את תפקידה אם לא יאושרו ההגבלות החדשות שקבעה הממשלה. זוהי ראיה מובהקת לכך קיימת סכנה של ממש שהמשך צעדים בכיוון הזה יביאו לעריצות מוחלטת של הממשלה."

 

הודעות לקודמות לעיתונות

עדאלה לוועדת החוקה: יש לבצע שינויים מהותיים בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 1.7.2020

 

בג״ץ הציע להסדיר בחקיקה מסגרת לפעולת הממשלה בתקופת החרום 7.5.2020

 

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום ללא פיקוחה של הכנסת 5.4.2020

 

 

 

 

צילום: בנימין נתניהו/פייסבוק