בג"ץ: לא היתה הצדקה לשימוש בתקנות שעת חרום להתמודדות עם הקורונה במשך ארבעה חודשים לאחר כינוס הכנסת

הביקורת נמתחה בפסק דין בו נמחקה עתירת עדאלה נגד המשך התקנת התקנות בעקבות חקיקת "חוק הקורונה הגדול". לא ניתנה הכרעה בסוגיות העקרוניות שעלו מהעתירה ובהם חוקיות פעולות האכיפה שהתבצעו מתוקף התקנות. בג"ץ ידון בקרוב בעתירת עדאלה הדורשת לבטל את קנסות הקורונה בתקופה זו.

ב-17.8.2020 פרסם בג"ץ את פסק הדין שניתן יום קודם לכן, בה מחק את עתירת מרכז עדאלה והרשימה המשותפת נגד התקנת תקנות שעת חרום להתמודדות עם מגפת הקורונה ללא פיקוחה של הכנסת. בג"ץ נימק את החלטתו בכך שמשנחקק חוק הסמכויות המיוחדות, פועלת הממשלה באמצעות חקיקה ראשית והעתירה התייתרה. בית המשפט נמנע מלקבל החלטה עקרונית בשאלות העקרוניות מתחום הפרדת הרשויות ועל הפגיעה בעקרון החוקיות שעלו מתוך העתירה. בכך, הותיר בג"ץ שאלות מעשיות פתוחות שתיבחנה בדיון בעתירה שהגיש מרכז עדאלה נגד הקנסות שניתנו מתוקף התקנות.

 

בעתירה, שהוגשה ב-5.4.2020 באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ועו״ד חסן ג׳בארין ממרכז עדאלה, נטען כי פעולת הממשלה מתבצעת ללא סמכות ומנוגדת להוראות חוק יסוד: הממשלה, וכן פוגעת באופן חמור בעקרון הפרדת הרשויות ובשלטון החוק. זאת, גם משום שהכרזת מצב החרום משנת 1948 הינה ביטחונית בתכליתה ולא הוכרז מצב חרום מיוחד בגין מגיפת הקורונה, וגם לאור העובדה שהכנסת ה-23 החלה לפעול ואין כל מניעה שתממש את סמכותה כרשות מחוקקת.

 

בג"ץ 2399/20 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. ראש הממשלה

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

למחרת הגשת העתירה (6.4.2020), פורסם מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה אל ראש הממשלה, בו  מובעת עמדתו הברורה לפיה קיימות מניעות חוקתיות מהמשך תחיקת תקנות שעת חרום, וכי הנזק מהמשך מחדלה של הממשלה הן לשלטון החוק והן לציבור במאבק נגד התפשטות הקורונה, נושאים השלכות מרחיקות לכת ומשמעותיות.

לקריאת מכתב היועמ"ש אל ראש הממשלה

 

ב-7.5.2020 קיים בג״ץ דיון בהרכב של חמישה שופטים, שבמהלכו השמיעו השופטים ביקורת נוקבת על כך שהממשלה ממשיכה להתקין עשרות תקנות חדשות, מבלי להניח הצעות חוק על שולחן הכנסת. השופטים הדגישו כי לצד ההתמודדות עם המצבים הדינמיים שמצריכים פעולה מהירה, מותקנות תקנות רבות שעוקפות את הכנסת ללא כל הצדקה בנושאים שאינם דחופים, או שפרק הזמן שחלף משהותקנו מחייב כי יוסדרו באמצעות חקיקה. בעקבות דיון זה, המדינה נדרשה לעדכן את בית המשפט אם בכוונתה להתניע מהלך של "חקיקה המיועדת לטפל במצבים משתנים הנובעים ממצב החרום". מהלך זה הוביל לבסוף לחקיקת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020, הידוע בכינויו "חוק הקורונה הגדול".

 

בפסק הדין, קבעה נשיאת בית המשפט העליון כי משנחקק חוק הסמכויות המיוחדות התייתר הסעד האופרטיבי שהתבקש בעתירה ולכן דינה להימחק. יחד עם זאת, בפסק הדין הושמעה שוב ביקורת כלפי השתהות הממשלה:

"האמת צריכה להיאמר – ועמדו על כך היועץ המשפטי בפניותיו לממשלה והכנסת בתגובתה המקדמית מיום 21.4.2020 – ניתן היה לצפות כי לאחר השבעת הכנסת ה 23- והקמתה של הוועדה המסדרת, הצעות חוק ממשלתיות שנועדו להחליף את תקנות שעת החירום תונחנה על שולחן הכנסת בלוח זמנים מהיר יותר."

 

הימנעות בג"ץ מלהכריע בסוגיות העקרוניות שעלו בעתירה, השאירה שאלות מעשיות תלויות ועומדות. זאת, שכן מתוקף תקנות שעת חירום אלה הופללו עשרות אלפי אזרחים שנקנסו בגין אי מילוי הנחיותיהן. ב-29.7.2020 הגיש מרכז עדאלה עתירה נוספת לבג"ץ הדורשת לבטל את הקנסות. בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד סאוסן זהר, נטען כי הקנסות בגין הפרת התקנות, ניתנו בהיעדר סמכות ובניגוד לחוק. כמו כן, נטען כי התקנות לא היו ברורות והובילו לאכיפה סלקטיבית ופגיעה בעקרונות שלטון החוק. לקריאת מידע נוסף.

 

בג"ץ 5314/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. היועמ"ש

לקריאת העתירה

 

 

נוסף על כך, מרכז עדאלה מצביע על כך שבשורה ארוכה של עתירות שהוגשו לבג"ץ על ידי עותרים שונים בעניין השלכות מגוונות של תקנות הקורונה, בית המשפט דחה את הטענות על היעדר הסמכות של הממשלה להתקין את התקנות, תוך שנתלה בכך שזו סוגיה שתוכרע בעתירת עדאלה והרשימה המשותפת. כך למשל, בעתירה שהוגשה כנגד הכרזת השטח המוניציפלי של בני ברק כאזור מוגבל (בג"ץ 2435/20 ‏ ‏ידידיה לוונטהל נ' בנימין נתניהו ראש הממשלה), העתירה נגד הטלת מגבלות על תפילה (בג"ץ 2394/20  באמונתו יחיה נ' ראש הממשלה בנימין נתניהו) והעתירה נגד מניעת ביקור בבתי עלמין ביום הזכרון (בג"ץ 2705/20 ‏‏ נתן (נתי) סמדר נ' ראש הממשלה).

 

יצויין, כי בטרם הסתיים תהליך החקיקה בממושך של חוק סמכויות הקורונה, הסדירה הממשלה באמצעות חקיקה הטלת הגבלות בגין הקורונה מבלי שאושרו תחילה על ידי הכנסת. ב-13.7.2020 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ נגד החוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש״ף-2020. החוק, איפשר לממשלה לשנות בצו את הרכב ההגבלות שיוטלו על הציבור כדי להיאבק בהתפשטות מגיפת הקורונה, ללא אישור מוקדם של הכנסת. בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה, נטען כי הצורך המחייב את הממשלה להגיב על מצבים דחופים ודינמיים אינו מצדיק את הפגיעה בעקרון הפרדת הרשויות ואת ביטול תפקידה ומעמדה של הכנסת כרשות מחוקקת ומפקחת על פעולת הממשלה. אף עתירה זו נמחקה מיד לאחר שהתקבל בכנסת חוק הסמכויות המיוחדות, וזאת על אף שהממשלה המשיכה לפעול באמצעותו לאחר שנחקק. לקריאת מידע נוסף

 

בג"ץ 4819/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. הכנסת

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

הודעות קודמות לעיתונות

הרשימה המשותפת ועדאלה עתרו לבג״ץ נגד המשך התקנת תקנות שעת חרום ללא פיקוחה של הכנסת 5.4.2020

בעקבות עמדת היועמ״ש שאין להמשיך התקנת תקנות לשעת חרום בגין הקורונה, מרכז עדאלה העביר בקשה דחופה למתן צו מיידי ולקיום דיון דחוף בעתירה שהגיש השבוע עם הרשימה המשותפת 7.4.2020

בג״ץ הציע להסדיר בחקיקה מסגרת לפעולת הממשלה בתקופת החרום 7.5.2020

מרכז עדאלה עתר לבג"ץ נגד החוק המאפשר לממשלה לקבוע הגבלות לצורך המאבק בקורונה ללא אישור מוקדם של הכנסת 13.7.2020

עדאלה לבג״ץ: בטלו את כל הקנסות שניתנו מתוקף תקנות שעת חירום בתקופת הקורונה 29.7.2020