עדאלה פנה ליו"ר וועדת חוקה, חוק ומשפט לפרקליט המדינה וליועמ"ש בדרישה כי יתנגדו ל"חוק ההדחה"

עו"ד נדים שחאדה ממרכז עדאלה טען בפנייתו כי הענקת הסמכות לח"כים להשעות ח"כים אחרים הינה פגיעה חמורה בזכות לבחור ולהיבחר

עדאלה, המרכז לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה ליו"ר וועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ ניסן סלומינסקי, ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט ולפרקליט המדינה, שי ניצן, בדרישה כי יתנגדו לחוק ההדחה. ע"פ הצעת החוק ניתן יהיה  להשעות חבר כנסת מכהן, ברוב של 90 חברי כנסת, בגין כל אחת משלוש העילות המנויות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, שהן: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; הסתה לגזענות; תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. בנוסף, בהצעת החוק נקבע כי כאשר הכנסת תקבל החלטה על פסילה, המועמדים ייבחנו גם לפי התבטאויותיהם ולא רק לפי מטרותיהם או מעשיהם.

 

עו"ד נדים שחאדה ממרכז עדאלה טען בפנייתו כי הענקת הסמכות לח"כים להשעות ח"כים אחרים הינה פגיעה חמורה בזכות לבחור ולהיבחר: "הצעת החוק מעניקה כלי נוסף לדחוק עוד יותר את נציגיו הנבחרים של המיעוט הפלסטיני לשוליים הפוליטיים, על ידי נציגי הרוב במדינה. עניין לנו בהצעה אשר מדגימה באופן הברור ביותר מנגנון לדיכוי פוליטי של המיעוט אשר מגיע לכדי עריצות הרוב כלפי המיעוט במדינה, וזאת באמצעות מתן סמכויות שיפוטיות לגוף פוליטי אשר פועל מתוך ניגוד אינטרסים באופן הוודאי ביותר."

 

עו"ד שחאדה ציין כי כיום כבר קיים מנגנון סינון במסגרת חוק יסוד: הכנסת. "הצעת החוק הנדונה הינה לא לתכלית ראויה כי המצב החוקי דה היום, נותן מענה לתנאי החברות בכנסת הן כתנאי סף להשתתפות בבחירות והן במהלך תקופת הכהונה, וזאת על ידי הליכים ומבחנים משפטיים קיימים."

 

באשר לסמכות לפסול התמודדותם של מועמדים או רשימות, נטען בפניית עדאלה כי "התיקון המוצע מרחיב למעשה את מנגנון הפסילה, הבעייתי מלכתחילה, וכן מרחיב את האפשרויות לפסול מועמדים בבחירות לכנסת וכתוצאה מכך לפגוע באופן בוטה בחירות הביטוי הפוליטי... בית המשפט העליון הבהיר לא אחת, כי השימוש במנגנון פסילת מועמדים לכנסת צריך להיעשות באופן זהיר ומצומצם ביותר, וזאת בשל הפגיעה האינהרנטית של מנגנון זה בחופש הביטוי הפוליטי ובזכות לבחור ולהיבחר."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מיו"ר וועדת חוקה, חוק ומשפט, מהיומ"ש ומפרקליט המדינה כי יתנגדו להצעת החוק הנדונה. 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: