בג"ץ קיבל את בקשת עדאלה וארגונים נוספים להצטרף כידידי בית המשפט לעתירה לשינוי ושיפור התנאים ברכבי הניוד לאסירים

בדיון שהתקיים בעתירה, בית המשפט קצב למדינה שלושה חודשים להגשת הודעה מעדכנת

בג"ץ קיבל ביום 26.2.18 את בקשתם של הארגונים מרכז עדאלה, הוועד הציבורי נגד עינויים ורופאים לזכויות אדם, להצטרף כ"ידידי בית המשפט" לעתירה נגד שירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון פנים, בדרישה כי יפעלו לשינוי ושיפור התנאים הקשים והבלתי אנושיים שבהם מועברים אסירים ברכביו של שב"ס (ניידות "הפוסטה"). העתירה הוגשה בחודש אפריל 2017, בשמם של ארבע אסירים המסווגים כביטחוניים מבתי סוהר שונים באמצעות משרד עו"ד מיכל פומרנץ.

 

הארגונים המבקשים טענו בבקשתם כי לאור פעילותם רבת השנים בסוגיית זכויות האסירים בכלל, ובפרט בעניין תנאי העברתם, ביכולתם לתרום לדיון בעתירה. עוד צוין בבקשת הארגונים כי בידיהם לסייע בפרשנות המשפט הבינלאומי לסוגיה שעל הפרק.

 

בבקשת הארגונים צוין כי עדאלה ורופאים לזכויות אדם הגישו בשנת 2008 עתירה דומה, בה פורטו ליקויים חמורים בתנאי העברת האסירים, ובעקבות זאת הצהיר שירות בתי הסוהר כי בוצעו שינויים וכי בכוונתו לבצע שינויים נוספים בעתיד. אולם על אף התחייבות זו, מעדויות אסירים שנגבו בזמן האחרון עולה תמונה חמורה של פגיעה בזכויות היסוד החוקתיות של האסירים בעת העברתם באמצעות רכבים של שירות בתי הסוהר. האסירים עודם סובלים משעות נסיעה ארוכות ומייגעות ומתנאי הנסיעה המחפירים, במהלכם הם נאלצים לשבת על כסאות מתכת ללא משענת, וללא מזון ושתייה ואפילו ללא מתן אפשרות להתפנות.

 

בדיון שהתקיים ביום 26.2.18 בעתירה, בית המשפט קצב למדינה שלושה חודשים להגשת הודעה מעדכנת בה יפורטו השינויים שהונהגו ואשר צפויים לחול במכלול בכדי לשפר את תנאי ההעברה של האסירים.