מודעת גיוס עובדים לבקרה על הבחירות פונה אך ורק אל מי שסיים שירות צבאי

מרכז עדאלה דורש מוועדת הבחירות המרכזית לוודא כי התעסוקה של נותני השירותים אליה תהיה שוויונית

במסגרת החלטת ועדת הבחירות המרכזית בעתירת עדאלה וארגונים נוספים, בה נאסרה הצבת מצלמות בקלפיות (ה"ש 21/7 עדאלה ואח' נ' הליכוד ואח'(, הוועדה הכריזה על הקמתה של יחידת פיקוח מיוחדת לשם בקרה על מהלך ההצבעה.

 

חברת "צוות 3" שנבחרה להעניק לוועדת הבחירות המרכזית שירותי כוח אדם לצורך איוש היחידה החדשה, פרסמה מודעה לגיוס עובדים, המתנה קבלה לעבודה בשירות צבאי מלא.

 

המודעה שפרסמה חברת "צוות 3"

 

ב-26.8.2019 פנה עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, במכתב דחוף אל חברת צוות 3 ואל ועדת הבחירות המרכזית בדרישה כי מודעה זו תוסר לאלתר וכי התעסוקה לכלל השירותים שניתנים לוועדה יהיו שוויוניים. עו"ד סאוסן זהר, שבאמצעותה הוגשה הפנייה הוסיפה:

 

"מלבד ההפרה הבוטה של חוק הזדמנויות שוות בעבודה, מניעת העסקת ערבים בתפקידי השגחה על הבחירות יש בה משום מסר חמור כי לא ניתן לתת בהם אמון להשגיח על טוהר הבחירות. הדבר מצער במיוחד משום שיחידת הפיקוח הזו באה לעולם לאחר דיון במבצע המצלמות של מפלגת הליכוד שנועדה להעביר מסר גזעני זהה, והשופט מלצר עמד על כך בהחלטתו שלא לאשר למםלגות להציב מצלמות בקלפיות. כעת, אנו מבקשים כי ועדת הבחירות המרכזית תוודא כי מי שמעניק לה שירותים יעסיק עובדים באורח שוויוני וכי מודעה זו תוסר ככל שהיא לטובת גיוס אליה"

 

לקריאת המכתב

 

 

בתגובה לפניית עדאלה ולפניות נוספות שהגיעו אליה, הודיעה ועדת הבחירות כי תנאי הסף הדורש שירות צבאי לא נקבע לבקשת הוועדה או על דעתה, וכי הדרישות נקבעו על פי אלו הנהוגות בחברת "צוות 3" לגיוס מאבטחים. ועדת הבחירות הנחתה את החבה לשנות את תנאי הסף כך שייקבע בדומה לתאי הסף של "מאבטח בסיסי" לפי הנחיות המשטרה. הנחיות אלה כוללות בין היתר את האפשרות לקבל לתפקידים כאלה אנשים אשר לא שירתו בצבא, אך עברו הכשרה מיוחדת על פי הנחיות משטרת ישראל

 

לקריאת הנחיות ועדת הבחירות המרכזית

 

 

בהמשך לפניית עדאלה ובתגובה לתשובת ועדת הבחירות, ב-29.8.2019 ביקש מרכז עדאלה מהוועדה תשקול מחדש את החלטתה, שכן הקריטריונים החדשים שנקבעו לקבלה לתפקיד עדיין אינם שוויוניים. במכת ב שהוגש באמצעות עו"ד סארי עראף, נטען כי תכלית יחידת הפיקוח על טוהר הבחירות, כפי שהוגדרה בהחלטת ועדת הבחירות בעניין הצבת המצלמות בקלפיות, איננה קשורה לשמירה על הסדר, ולכן תנאי הסף שנקבעו אינם רלוונטיים למילוי התפקיד. כמו כן, טען מרכז עדאלה כי הצבת תנאי סף של הכשרה ביטחונית, מצמצת את מעגל המועמדים הפוטנציאלים לתפקיד באופן ניכר, ומוציאה ממנו מרבית האוכלוסייה הערבית ללא כל הצדקה מהותית.

 

לקריאת המכתב

 

מסמכים קשורים:

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בעתירה נגד הצבת מצלמות בקלפיות ה"ש 22/7

פניית עדאלה לועדת הבחירות 26.8.2019

החלטת ועדת הבחירות המרכזית בנושא תנאי הסף לתפקיד מפקח טוהר בחירות 28.8.2019

פניית המשך של מרכז עדאלה אל ועדת הבחירות המרכזית 29.8.2017

 

הודעות קודמות לעיתונות:

יו"ר ועדת הבחירות אסר על הצבת מצלמות בקלפיות 26.8.2019