ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותה של חה"כ היבא יזבק לכנסת ה-23

בית המשפט העליון ידון בהרכב מורחב בפסילה בטרם תאושר סופית. הוועדה דחתה את בקשת הפסילה שהגישה מפלגת עוצמה יהודית נגד הרשימה המשותפת.

בדיוני ועדת הבחירות המרכזית בעתירות לפסילת מועמדים שהתקיימו ביום 29.1.2020, נידונו בקשות נגד מועמדותם של חה"כ היבא יזבק מהרשימה המשותפת (בל"ד) ושל הרשימה המשותפת. עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, ייצג את נבחרי הציבור הערביים בהליכים אלה.

 

נגד חה"כ היבא יזבק ממפלגת בל"ד הוגשו שלוש בקשות פסילה שונות, שטענו כי יש לפסול אותה בגין שתי עילות שונות המוגדרות בסעיף 7א' של חוק יסוד: הכנסת:

  1. שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
  2. תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

 

לקריאת בקשת הפסילה שהגישו חה"כ אופיר כץ ותנועת הליכוד נ' חה"כ היבא יזבק (פ"מ 2/23)

לקריאת בקשת הפסילה שהגישו חה"כ עודד פורר וסיעת ישראל ביתנו נ' חה"כ היבא יזבק (3/23)

לקריאת בקשת הפסילה שהגישה רשימת עוצמה יהודית נ' חה"כ היבא יזבק (4/23)

 

העותרים השונים ביססו את בקשותיהם בעיקר על פרסומי פייסבוק בהם שניים בני 5 ו-7 שנים, שזכו לתשומת לב מיוחדת שבהסתמך עליהן נטען כי חה"כ יזבק הביעה תמיכה בטרור. בתשובה לעתירות, הגישה המשיבה תצהיר מטעמה בו טענה חה"כ יזבק כי אין כל קשר בין עמדותיה ופעילותה הפוליטית לבין דברי ההסתה שהושמעו כנגדה המנסים לצייר אותה כתומכת רצח ילדים, תוך התעלמות מכוונותיה ומהסבריה.

 

לקריאת כתב התשובה והתצהיר של חה"כ היבא יזבק

 

בתגובה לכתב התשובה, ובטרם גיבש את עמדתו, פנה היועץ המשפטי לממשלה אל חה"כ היבא יזבק בבקשה לקבל התייחסות לראיה אליה לא התייחסה חה"כ היבא יזבק בתצהירה, שעניינה ראיון שהעניקה לערוץ 13, לפיה טענו המבקשים כי חה"כ יזבק הביעה תמיכה לכאורה בפגיעה בחיילי הצבא הישראלי.

 

לקריאת בקשת היועץ המשפטי לממשלה

 

בהמשך לבקשת היועמ"ש, מרכז עדאלה השיב כי הראיה שהוצגה לא זכתה להתייחסות שכן עמדת באי כוחה הינה שאין הציטוטים שהובאו מתוך הראיון רלוונטיים לעילות הפסילה. יחד עם זאת, לאור פניית היועמ"ש חה"כ היבא יזבק הגישה תצהיר נוסף ובו הבהיר כי לא קראה בראיון וגם לא התכוונה לקרוא לשימוש באלימות מכל סוג נגד אף אדם.

 

לקריאת תשובת עדאלה והתצהיר הנוסף של חה"כ היבא יזבק

 

היועץ המשפטי קבע בפני ועדת הבחירות בעמדתו, כי לנוכח הצהרותיה והבהרותיה בפני ועדת הבחירות, אין מדובר בתשתית אשר מצדיקה את פסילתה.

 

לקריאת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשות הפסילה של חה"כ היבא יזבק

 

ואולם חרף האמור בעמדתו המפורטת של היועץ היועץ המשפטי לממשלה ולמרות הצהרותיה הברורות של חה"כ יזבק בתצהיריה ובדיון שנערך בוועדה, פסלו חברי הוועדה את מועמדותה ברוב של 28 תומכים מול 7 נמנעים בשתי העילות השונות.

לקריאת החלטת ועדת הבחירות המרכזית בבקשות הפסילה נגד חה"כ היבא יזבק


בית המשפט העליון צפוי לדון בהרכב מורחב של תשעה שופטים, באישור החלטת ועדת הבחירות ביום ד’ 5.2.2020 בשעה 9:00.


הדיון בוועדת הבחירות המרכזית

 

בדיון בוועדת הבחירות המרכזית טען מנכ"ל מרכז עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין.

לקריאת פרוטוקול הדיון בבקשות פסילת מועמדותה של חה"כ היבא יזבק

 

בתשובה לעתירת עוצמה יהודית נ' הרשימה המשותפת (פ"ר 4/23), שהתבססה על אותן עילות, טענו המשיבים כי המניע הגזעני העומד מאחורי הבקשה, גם בבחירות הנוכחיות, מתגלה גם מתוכנה. בקשת הפסילה אינה מבוססת משפטית, מסלפת עובדות ומעניקה פרשנות מסולפת וגזענית לעובדות. הבקשה אף מרחיקה לכת ומציגה תרגומים מוטעים לטקסטים במטרה להעניק להם פרשנות גזענית. עוד נטען בכתב התשובה כי על פי עתירת עוצמה יהודית "עצם היאחזותם של חברי הרשימה במאבק על בסיס שוויוני הוא פסול כי הוא עלול לפגוע בעליונות של היהודים; עצם העלאת בקשה אוניברסאלית כמו הכרה בהפליה היסטורית או בעוול היסטורי הוא הרסני כי הוא מעיד על מודעות לאומית; ועצם הגדרתם לעצמם כערבים -פלסטינים עם נרטיב היסטורי הוא קריאה לטרור כי מבחינת המבקשת אין נרטיב לגיטימי לאזרחים הערבים אשר מצדיק את זכותם לקיום כקבוצה לאומית"

 

לקריאת עתירת עוצמה יהודית נ' הרשימה המשותפת (פ"ר 4/23)

לקריאת כתב התשובה מטעם רשימה המשותפת לעתירה שהגישה רשימת מפלגת עוצמה יהודית (פ"ר 4/23)

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשת הפסילה הזו היתה שיש לדחותה שכן הבקשה הנוכחית אינה מביאה למסקנה שונה מזו שאליה הגיע בית המשפט העליון אך לפני חודשים בודדים בעניין הרשימה המשותפת, לפיה התשתית הראייתית אינה עומדת במבחנים המחמירים לפסילת רשימה מהשתתפות בבחירות לכנסת

 

לקריאת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד הרשימה המשותפת

 

הדיון בועדת הבחירות המרכזית


 

לאחר הדיון שהתקיים בוועדת הבחירות המרכזית, בה טענה סמנכ"לית עדאלה, עו"ד סאוסן זהר, נדחתה בקשת הפסילה ברוב של 18 מתנגדים מול 4 תומכים.

 

לקריאת ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית בבקשת הפסילה נ' הרשימה המשותפת

 

ממרכז עדאלה נמסר:

"מניעים פוליטיים וגזעניים שוב הובילו לבקשות פסילה חסרות יסוד אלה, שכל מטרתן היא להסית נגד האזרחים הערבים ולפגוע בזכות הבסיסית שלהם לבחור ולהיבחר. אין ולו ראיה אחת שהגישו העותרים שמבססת את העילות הקבועות בחוק יסוד: בכנסת לפסילת מועמדים או רשימות. את הרווח הפוליטי שהעותרים מבקשים לעשות על גבם של נבחרי הציבור הערבי, הם עושים באמצעות הצבעה על התבטאויות בודדות תוך סילופם ומתן הקשר כוזב, במטרה להכתים את המועמדים בעמדות שאינן מייצגות את עולמם הערכי ופועלם הפוליטי."