חדשות

עמוד: 12 מתוך 84
2019-12-10
רשויות המדינה פועלות לפנות באופן מהיר אלפי תושבי מהכפרים הלא מוכרים אל מחנות עקורים כדי לקדם "תכניות פיתוח". מרכז עדאלה מתנגד לתכניות בהיותן פסולות ערכית וחוקית, ובשל השלכותיהן ההרסניות על התושבים ועל היישובים.
2019-12-09
מרכז עדאלה הגיש עתירה מנהלית כדי לחייב את משרד העבודה והרווחה להשיב לבקשה על פי חוק חופש מידע שהגיש בחודש ינואר 2019.
2019-12-04
בעמדה שהציג לוועדה, נטען כי חוק היסוד מנוגד לאיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי ומפר את תנאי האמנה שאשררה ישראל.
2019-11-26
לאחר שטענה הפרקליטות בשבוע שעבר כי מנגנון פניותיה לספקיות תוכן כדי שיסירו תכנים מהרשת אינו בגדר הפעלת סמכות שלטונית, עתרו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד אמצעי זה.
2019-11-18
בפנייה שהועברה אל היועמ"ש באמצעות מרכז עדאלה, נטען כי התבטאויותיו הרבות של בנימין נתניהו מן התקופה האחרונה מצטברות לכדי מסה של ראיות המחייבת פתיחה מיידית בחקירה.
2019-11-14
לאחר תלונות של אסירים כי הועסקו במהלך חג הקורבן ועיד אלפיטר האחרונים, מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר הודיע כי לצד ההנחיה שיוציא לבתי סוהר, יבחן את תיקונה של פקודת נציבות בתי הסוהר.
2019-11-06
הארגונים מוחים על החלטת בית המשפט העליון שממשיכה להכשיר את מדיניות ההשתקה של ביקורת על מדיניות ישראל
2019-11-06
בעקבות סקירה של ישראל בוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם, קוראת הוועדה לישראל לתקן את חוק הלאום או לבטלו. כמו כן ממליצה להשיב את מעמדה הרשמי את השפה הערבית, ופירטה שורה ארוכה של הפרות של זכויות הבדואים...
2019-10-04
ארגוני חברה אזרחית דורשים מהועדה המחוזית לתכנון ובנייה לפסול על הסף תכנית למגורים זמניים שנועדה לאפשר פינוי מהיר של תושבים בדואים שהמדינה טרם הציעה עבורם פתרונות קבע.
2019-09-30
בדיון אשר בחן את עמידת ישראל במחויבויותיה לאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות עליה היא חתומה, הציגה עו"ד מאיסאנה מוראני הפרות חמורות של זכויות הבדואים בנגב.
2019-09-23
ישראל נכשלה ביישום המלצות ומסקנות הוועדה משנת 2012, ובביטולן של פרקטיקות גזעניות ומפלות.
2019-09-18
מאבטחי בית החולים מבקשים רק מנוסעים בעלי "חזות ערבית" להציג תעודות זהות, תוך תיוג גזעני ומפלה. נוסעים ערבים שאינם בעלי אזרחות ישראלית מורדים מהאוטובוסים ומתבקשים להמתין מחוץ לבית החולים. ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ...
2019-09-15
על רקע ההחרפה בניסיונות הפגיעה בחופש ההצבעה של אזרחים ערבים, יפעילו מתנדבי תנועת "זזים - קהילה פועלת" מוקד סיוע טלפוני בשפה הערבית להתמודדות עם אירועים חריגים. את הליווי המשפטי לקו יעניק מרכז עדאלה.
2019-09-11
בתסריט שיחה טלפונית, שהופץ באמצעות עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה, נכתב כי "הערבים רוצים להשמיד את כולנו". מרכז עדאלה דרש לפתוח בחקירה פלילית בגין הסתה לגזענות.
2019-09-11
בהיעדר מוסדות לימוד ושירותי הסעה הולמים בכפר כ-140 מילדי הכפר בגילאי גן אינם משולבים בשום מסגרת חינוכית, בניגוד להוראות חוק לימוד חובה.
2019-09-10
בעמדה נמסר כי הצעת החוק נועדה להכשיר תיוג אתני של המצביעים הערבים. מרכז עדאלה פנה שוב אל היועמ"ש בעניין פתיחת חקירה פלילית נגד סיעת הליכוד על הצבת המצלמות בקלפיות בבחירות לכנסת ה-21.
2019-09-10
לאחר שבקשת עמותת רגבים נדחתה נפסקו נגדה הוצאות משפט; רשויות התכנון והרישוי אישרו כי כל ההיתרים הנחוצים הושלמו ונסללה הדרך לפתיחת בית הספר.
2019-09-09
בפסק דין שניתן בבקשת המדינה לדיון נוסף, אישר בית המשפט העליון ברוב של 4 נגד 3 את החזקת גופותיהם של 13 פלסטיניים. מרכז עדאלה: זה פסק דין קיצוני ביותר העומד בניגוד לחוק הישראלי ומפר את האיסורים המוחלטים במשפט הבינלאומי...
2019-08-29
מרכז עדאלה דורש מוועדת הבחירות המרכזית לוודא כי התעסוקה של נותני השירותים אליה תהיה שוויונית
2019-08-26
בהרכב של תשעה שופטים דחה בית המשפט העליון פה אחד את הערעור משום שלא הוצגו ראיות ממשיות המבססות עילת פסילה על פי חוק יסוד: הכנסת.