בית המשפט החליט כי יסופקו הסעות לגני ילדים באופן מיידי לילדי הכפרים אלג'רף ואום נמילה, ובתוך 30 ימים לכל הילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים

ההחלטה התקבלה במסגרת הליך ביזיון בית משפט נגד משרד החינוך ומועצה אזורית אלקסום

בית המשפט החליט ביום 11.3.18, במסגרת פניית עדאלה לפי פקודת ביזיון בית משפט נגד משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום, שלא קיימו את התחייבותם לספק הסעות לילדים בני 3-4 תושבי הכפרים הלא מוכרים אל גני הילדים, כי יסופקו הסעות באופן מיידי לילדי הכפרים אלג'רף ואום נמילה. בנוסף, החליט בית המשפט כי בנוגע לשאר הילדים בני 3-4 תושבי הכפרים הלא מוכרים, כ- 5000 במספר, משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום יספקו להם שירותי הסעות לגני הילדים בתוך 30 ימים. השופטת חני סלוטקי כתבה בהחלטתה כי הצדדים יעדכנו את בית המשפט האם אכן ההחלטה האמורה מקוימת, ובהתאם לכך היא תשקול להשית הוצאות על המדינה בגין ההפרה המתמשכת של התחייבויותיה בפני בית המשפט.

 

במסגרת פסק הדין הראשון שניתן בעקבות עתירה של עדאלה בשם תושבי הכפר הלא מוכר אלסרה, הוחלט בתאריך 23.4.17 כי העתירה תימחק, וזאת לאור החלטה של שר החינוך מיום 23.8.16, לפיה "החל משנת הלימודים הבאה (2017-2018), אמור לפעול מערך הסעות לטובת כלל הילדים מכפרים הבדואים שאינם לומדים במוסדות חינוך, כולל ילדים בגילאי 3 ו- 4 שנים." התחייבות זו מולאה לפרק זמן קצר במהלך שנת הלימודים 2016-17 עבור ילדי הכפר אלסרה, אולם עם פתיחת שנת הלימודים 2017-18 הופסקו שירותי ההסעות, אשר לא ניתנו לאף כפר.

 

בעקבות זאת, פנה מרכז עדאלה שוב, בשם הורי ילדים בגילאי 3-4 מהכפר אלסרה ומהכפר אלג'רף, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לאחר דיון שהתקיים ביום 18.1.18, שוב התחייבו משרד החינוך והמועצות האזוריות בפני בית המשפט לספק שירותי ההסעות לילדי העותרים באופן מיידי, ובמקביל, לגבי שאר הילדים, סוכם כי המועצות האזוריות אלקסום ונווה מדבר תעברנה בתוך 10 ימים רשימות של ילדים בגילאי 3 ו- 4 מהכפרים הלא מוכרים למשרד החינוך, אשר עם קבלת הרשימות יתחיל בהעברת התקציבים הדרושים למועצה האזורית לצורך תפעול ההסעות.  סיכום זה בין משרד החינוך למועצות האזוריות קיבל גם הוא תוקף של פסק דין, אולם משרד החינוך והמועצה האזורית שוב לא עמדו בו, וסיפקו הסעות לילדי הכפר אלסרה בלבד. בנוסף, נציג הכפר אום נמילה הגיע לדיון זה ואף העביר רשימת תלמידים לנציג משרד החינוך, אשר מצידו התחייב כי המועצה תממן הסעות לילדי הכפר. למרות זאת, בחלוף יותר מחודש מיום הדיון וקבלת ההחלטה, גם ילדי הכפר אום נמילה נעדרים מהגנים.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, שהגישה את העתירה, אמרה בדיון כי "אם המצב היה הפוך, והורים לא היו שולחים ילדים לגני הילדים ומונעים מהם חינוך, המדינה היתה ממהרת להגיש נגדם כתבי אישום בגין אי שליחת ילדים למסגרות חינוכיות. כאן המדינה היא זו שמפרה את חוק חינוך חובה, כמו גם את החלטות בית המשפט, פעם אחר פעם. אנו נעקוב אחרי יישומה המלא של ההחלטה הן ביחס לעותרים בפרט, והן ביחס לילדים תושבי הכפרים הלא מוכרים בכלל."

[

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: