חוקים מפלים בישראל

עמוד: 4 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראלהשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף1980
חוק יסוד: מקרקעי ישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1960
חוק יסודות המשפטמקורות החוקבתוקף1980
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרםזכויות אזרחיות ופוליטיותבתוקף2011
חוק לשלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירהזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2011
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 40)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2011
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8) - חוק ועדות קבלהזכויות קרקע ותכנוןבתוקף2011
חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2010
חוק מינהל מקרקעי ישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1960
חוק מינהל מקרקעי ישראל: תיקון מס' 7זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2009
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראלזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1952
חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2011
חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף1981
חוק נכסי נפקדיםזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1950
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) - תיקון מס' 4משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2008
חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2006
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 12)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף2010
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 7)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף2008
חוק קרן קיימת לישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1953