חדשות

עמוד: 13 מתוך 86
2020-02-23
עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל פנה ב-23.2.2020 אל הפרקליט הצבאי הראשי שרון אפק, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בגין המעשים בגבול רצועת עזה שתועדו ופורסמו היום. בתיעוד האירוע שהתרחש בסמוך לחאן יונס, נצפה...
2020-02-12
אל 60 גני ילדים במועצה האזורית נווה מדבר לא מגיעים ילדים מ-20 כפרים בדואים לאחר שהמועצה הפסיקה את ההסעות בטענה שמשרד החינוך אינו מעביר את התקציב הדרוש לשם כך.
2020-02-10
על חודו של קול אחד, ביטל ההרכב המורחב את החלטת ועדת הבחירות המרכזית. מרכז עדאלה מביע דאגה מדעת המיעוט ומתריע מפני הסכנה לפגיעה בייצוג הפוליטי של האזרחים הערבים.
2020-01-30
בית המשפט העליון ידון בהרכב מורחב בפסילה בטרם תאושר סופית. הוועדה דחתה את בקשת הפסילה שהגישה מפלגת עוצמה יהודית נגד הרשימה המשותפת.
2020-01-27
בדיון שהתקיים בבג״ץ, עלה כי התקיים נוהל רשמי של משטרת ישראל שכלל בדיקת נוסעים על פי סימנים מחשידים, שכפי הנראה כללו סממנים אתניים ביחס לערבים
2020-01-26
בתשובתה לעתירה נגד שיטת בדיקת נוסעים באוטובוס בכניסה לבית החולים ברזילי, מתעלמת המדינה מהעובדה שמדובר בפעולות המבוצעות ללא הסמכה בחוק ומפנה אל נהלים חסויים שהיא מסרבת לחשוף.
2020-01-16
ארגוני זכויות האדם אל-מיזאן, גישה ועדאלה קוראים לישראל להפסיק את הפרקטיקה ההרסנית והבלתי חוקית, ולחדול מסיכון החיים, הסביבה והרכוש של תושבי עזה
2020-01-15
ב-20 כפרים במועצה האזורית נווה מדבר נותרים ילדים בגילאי טרום חובה בבתיהם מזה שלושה ימים. מרכז עדאלה דרש ממשרד החינוך ומהמועצה לחדש את ההסעות לאלתר.
2019-12-30
לקראת דיון בוועדת הכספים בנושא תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבניה (חוק קמיניץ) ומדיניות המשרדים בדבר יישומו, העביר מרכז עדאלה את עמדתו בנושא זה לחברי הוועדה.
2019-12-20
פאטו בנסודה, התובעת בבית הדין הפלילי הבינלאומי, הצהירה כי השתכנעה שמתבצעים פשעי מלחמה בגדה, בעזה ובמזרח ירושלים, ופנתה לבית הדין כדי שיכריע אם יש לו הסמכות שיפוטית לדון בכך.
2019-12-18
הוועדה לביעור אפליה גזעית הביעה דאגה מחקיקה ומדיניות המפלה את העם הפלסטיני שחי תחת שליטתה האפקטיבית של ישראל ושכפוף לסמכות השיפוטית שלה משני צידי הקו הירוק.
2019-12-14
במסקנות של הסקירה התקופתית של ישראל, הביעו חברי הוועדה דאגה מהפרות האמנה כתוצאה מחוק היסוד, משום שהוא קובע שמימוש הזכות להגדרה עצמית הינו ״ייחודי לעם היהודי״, פוגע במעמד השפה הערבית ומגדיר את ההתיישבות היהודית כבעלת...
2019-12-10
רשויות המדינה פועלות לפנות באופן מהיר אלפי תושבי מהכפרים הלא מוכרים אל מחנות עקורים כדי לקדם "תכניות פיתוח". מרכז עדאלה מתנגד לתכניות בהיותן פסולות ערכית וחוקית, ובשל השלכותיהן ההרסניות על התושבים ועל היישובים.
2019-12-09
מרכז עדאלה הגיש עתירה מנהלית כדי לחייב את משרד העבודה והרווחה להשיב לבקשה על פי חוק חופש מידע שהגיש בחודש ינואר 2019.
2019-12-04
בעמדה שהציג לוועדה, נטען כי חוק היסוד מנוגד לאיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי ומפר את תנאי האמנה שאשררה ישראל.
2019-11-26
לאחר שטענה הפרקליטות בשבוע שעבר כי מנגנון פניותיה לספקיות תוכן כדי שיסירו תכנים מהרשת אינו בגדר הפעלת סמכות שלטונית, עתרו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד אמצעי זה.
2019-11-18
בפנייה שהועברה אל היועמ"ש באמצעות מרכז עדאלה, נטען כי התבטאויותיו הרבות של בנימין נתניהו מן התקופה האחרונה מצטברות לכדי מסה של ראיות המחייבת פתיחה מיידית בחקירה.
2019-11-14
לאחר תלונות של אסירים כי הועסקו במהלך חג הקורבן ועיד אלפיטר האחרונים, מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר הודיע כי לצד ההנחיה שיוציא לבתי סוהר, יבחן את תיקונה של פקודת נציבות בתי הסוהר.
2019-11-06
הארגונים מוחים על החלטת בית המשפט העליון שממשיכה להכשיר את מדיניות ההשתקה של ביקורת על מדיניות ישראל
2019-11-06
בעקבות סקירה של ישראל בוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם, קוראת הוועדה לישראל לתקן את חוק הלאום או לבטלו. כמו כן ממליצה להשיב את מעמדה הרשמי את השפה הערבית, ופירטה שורה ארוכה של הפרות של זכויות הבדואים...