חוקים מפלים בישראל

עמוד: 3 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
חוק רשות השידורזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1965
חוק יסוד: מקרקעי ישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1960
חוק מינהל מקרקעי ישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1960
חוק יסוד: הכנסתהשתתפות פוליטיתבתוקף1958
חוק קרן קיימת לישראלזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1953
חוק חינוך ממלכתיזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף1953
חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף1953
חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראלזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1952
חוק הכניסה לישראלאזרחותבתוקף1952
חוק האזרחותאזרחותבתוקף1952
חוק השבותאזרחותבתוקף1950
חוק נכסי נפקדיםזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1950
חוק חותם המדינהסמלים לאומייםבתוקף1949
חוק הדגל הסמל והמנון המדינהסמלים לאומייםבתוקף1949
פקודת סדרי השלטון והמשפט (סעיף 18א - ימי מנוחה)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: זכויות דתיותבתוקף1948
תקנות הגנה (שעת חירום), תקנה 125 (שטחים סגורים)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף1945
פקודת המסחר עם האויבזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1939
הצעת חוק זכויות למשרתים בשירות צבאי או לאומי זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – אפליה מתקנת)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
הצעת חוק לתיקון חוק האזרחות הכופה שבועת נאמנות על המבקשים להתאזרח אזרחותהצעת חוק