זכויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות

עמוד: 3 מתוך 4
תושבי הכפרים הלא-מוכרים בנגב אינם מקבלים אספקה סדירה של מים לשתייה ולשימוש ביתי. חוסר הנגישות למים בא לביטוי בין השאר במרחק הרב של נקודות מים אזוריות מהכפרים ובצורך להשתמש באלטרנטיבות מאולתרות כגון צינורות גומי...
בפברואר 1999, בעקבות דחיית עתירת עדאלה בעניין תקציב משרד הדתות לשנת 1998, עתר עדאלה לבית המשפט העליון כנגד שר הדתות בדרישה לבטל שני סעיפים בתקציב המשרד לשנת הכספים 1999, אשר הקצו כספים למימונם של בתי עלמין יהודיים בלבד. לאור...
במרס 2000 הגיש מרכז עדאלה עתירה כנגד בית משפט השלום בעכו והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באזור משגב, על מנת לבטל צו הריסה מינהלי שהוצא נגד מסגד שבנו תושבי הכפר הלא-מוכר חוסינייה. עדאלה טען כי לבית משפט השלום לא היתה סמכות...
בשנת 2004 עתר עדאלה לבג"ץ בשם מר סלאח חסן, תושב הכפר משהד, באמצעות עו"ד גדיר ניקולא נגד התיקון לחוק הבטחת הכנסה, המונע ממקבלי קצבת הבטחת הכנסה שימוש ברכב או בעלות על רכב. בשנת 2007 הגישה עו"ד סאוסן זהר עתירה מתוקנת בעניין. בשנת...
בפברואר 1998 החליטה הממשלה שכלל יישובי המדינה יסווגו לאזורי עדיפות לאומית א' וב'. בעקבות ההחלטה סווגו 492 יישובים כאזורי עדיפות לאומית א', מתוכם ארבעה יישובים ערביים קטנים. כמו כן, 45 יישובים שסווגו כאזורי עדיפות ב' קיבלו את...
במאי 2007 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ, בדרישה לבטל תיקון לחוק עזר עירוני שהנהיגה עיריית עכו בשנת 2002. חוק העזר כפה על בעלי עסקים ערבים בעכו לסגור את חנויותיהם בימי שבת. התיקון התייחס לבתי עסק הממוקמים בשכונות מעורבות בעיר,...
בשנת 2008 אסרה עיריית כרמיאל על קיום שיעורי נהיגה בשבתות ובמועדי ישראל בעיר. היא לא אסרה על כניסת כלי רכב לעיר, ותמרורים האוסרים על כניסת מכוניות לא הוצבו סמוך לבתי כנסת בשכונות שבהן גרים יהודיים דתיים, אלא רק בכניסות...
חובת הביטוח הפנסיוני חלה רק על נשים שמלאו להן 20 שנה וגברים שמלאו להם 21. חובה זו מפלה כל עובד מתחת לגיל זה ומנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. ביטוח פנסיוני אמור לחול על כל מי שמשתלב בשוק העבודה ללא קשר לגילו או למינו....
מרכז עדאלה עתר לבג"ץ, בדרישה להוסיף את הכפר עראמשה שבגליל העליון לרשימת היישובים הזכאים למכסות לייצור ושיווק של ביצים למאכל. עוד דרש עדאלה לנסח קריטריונים שוויוניים וברורים, שלפיהם תיקבע רשימת היישובים הזכאים למכסות...
בעתירה שהוגשה לבג"ץ בפברואר 2006 דרש מרכז עדאלה שבית המשפט יחייב את משרד החינוך ואת עיריית עכו לתקן את כל הליקויים הבטיחותיים בבית הספר היסודי הערבי אל-מנארה בעכו, בהתאם לחובתם על פי חוק. אל-מנארה, שבו לומדים 670 תלמידים,...
מרכז עדאלה ייצג שלוש סטודנטיות ערביות בדיונים בערר שהגישה אוניברסיטת חיפה לבית המשפט העליון, בעקבות פסיקה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שבה נקבע כי הכללת השירות הצבאי בין הקריטריונים לחלוקת מעונות באוניברסיטת חיפה מפלה...
באפריל 2006 הוגשה עתירה לבג"ץ, שבה ביקש מרכז עדאלה להפוך את ההחלטה לסגור את לשכת התעסוקה בסכנין ולהעביר אותה לאזור התעשייה תרדיון, הממוקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית משגב. העתירה הוגשה מטעם מרכז עדאלה ובשם שני זוגות...
מעון נעול הינו מוסד חינוכי-טיפולי המהווה חלופה לאמצעי ענישה נגד נוער עבריין ונוער במצוקה. לפי החקיקה, רשאים בתי המשפט לצוות על החזקת נוער עבריין במעון נעול כאמצעי טיפולי-חינוכי כתחליף לאמצעי ענישה אחרים. בנוסף, רשאי...
קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) נחשבים לזרוע הישירה של משרד החינוך לטיפול בתופעת הנשירה והינה המחלקה האחראית למעקב אחר יישום חוק לימוד חובה. הקב"סים מטפלים באיתור התלמידים שאינם מבקרים בבית הספר באופן סדיר, ומסייעים...
בספטמבר 2004 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבג"ץ בשמו ובשם ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים בישראל, נגד משרד החינוך, שירות הביטחון הכללי ומשרד ראש הממשלה. בעתירה נתבקש בג"ץ להוציא מלפניו צו על תנאי וצו ביניים המונע את...
מינהל מקרקעי ישראל נהג במשך כמה שנים לרסס יבולים השייכים לאזרחים ערבים בדווים, בטענה שהם גידלו אותם באדמות השייכות למדינה. מטרת הריסוס המוצהרת היתה "למנוע את פלישתם לאדמות נוספות בנגב". בשנים האחרונות רוססו לפחות 20,000...
34% מהילדים בגיל 3 עד 18 המתגוררים ביישוב הלא-מוכר ביר הדאג' אינם לומדים בבתי ספר או בכל מסגרת חינוכית אחרת. היות ואין בתי ספר באזור מגוריהם, נאלצים הילדים לנסוע למרחק רב (32 עד 40 ק"מ) מביתם כדי להגיע לבתי הספר שלהם, דבר שגורם...
תוכנית אופ"ק מיועדת לפתח ולקדם יישובים שבהם קיים שיעור אבטלה גבוה במיוחד ומצבם הסוציו-אוקונומי נמוך. בינואר 2000 החליטה ממשלת ישראל לכלול במסגרת 11 היישובים שבהם תיושם תוכנית אופ"ק יישוב ערבי אחד בלבד - הכפר הערבי הבדווי...
ביוני 2002 עתר ארגון עדאלה בשמו ובשם ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בדרישה לבטל את סעיף 7 (4) לחוק תוכנית החירום הכלכלית שנחקק ב-5 ביוני 2002, המתנה את שיעור קצבאות הילדים שמשלם הביטוח הלאומי בשירות בצה"ל או בשירות הלאומי....
בינואר 2002 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט עליון נגד מנהל בתי המשפט בדרישה, לבטל את הנחייתו בדבר ביטול מימון הוצאות התרגום לערבית במשפטים אזרחיים ולחייב את המדינה להקים מערך תרגומים מקצועי אשר יבטיח אספקת שירותי תרגום...