חדשות

עמוד: 6 מתוך 86
2021-11-29
השימוש בתקנות לשעת חרום לצורך המעקבים מפרה את פסיקות בג"ץ
2021-11-25
בחוות דעת משפטית מקצועית, עדאלה מנתח את הכלים המשפטיים באמצעותם ישראל רודפת אחרי ארגוני זכויות אדם וארגוני חברה אזרחית פלסטיניים ומוציאה אותם אל מחוץ לחוק.
2021-11-24
בהחלטת מח"ש נטען כי ההפגנה היתה בלתי חוקית ושנעשה שימוש סביר בכוח למרות שתיעוד וידאו מראה כי פיזור ההפגנה באלימות החל ללא כל הצדקה. מרכז עדאלה שהגיש את התלונה בשם המפגינים ידרוש לקבל לידיו את חומרי החקירה.
2021-11-17
למרות שיעורי האבטלה והעוני הגבוהים במדינה, דורשי העבודה מיישובים אלה מופנים לערים הנמצאות לעיתים במרחק של שעת נסיעה בתחבורה ציבורית; נתוני שירות התעסוקה מלמדים על חזרה איטית לתעסוקה של בדואים שהצטרפו למעגל האבטלה...
2021-11-16
לנוכח ההאצה ביישום החלטת הממשלה מ-2018, מרכז עדאלה והקואליציה להגנה על זכויות הפלסטינים בירושלים דורשים את הקפאתם המיידית של הליכי "הסדרת זכויות במקרקעין" בירושלים המזרחית. החלטת הממשלה תביא לדברי הארגונים לשימוש נרחב...
2021-11-08
הצעת החוק הממשלתית הכלולה בתכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית צפויה להיות מובאת לקריאה ראשונה כהוראת שעה. מרכז עדאלה בנייר עמדה: ההצעה תוביל לפגיעה קיצונית בזכויות אזרח ולשיטור יתר המכוון רק כלפי ערבים, ובכך...
2021-11-07
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום קבעה דיון בתכניות להקמת מתחמי "מגורים זמניים" ביישובים הבדואים המוכרים. ארגונים חברתיים דרשו לדחותן על הסף משום שיביאו לתנאי מחיה בלתי אנושיים.
2021-10-22
בעקבות ההחלטה של שר הביטחון בני גנץ להכריז על שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטינים כארגוני טרור, המרכז המשפטי עדאלה מסר בתגובה: ״החלטת שר הביטחון היא מתקפה נגד ערכי זכויות האדם ונגד עצם הקיום הפלסטיני וזכותו להגדרה עצמית....
2021-10-21
בפנייה אל שר התקשורת הנדל ואל היועץ המשפטי לממשלה דרש עדאלה לבטל את ההחלטה על איזורי תיעדוף המובילה לאפליה המנוגדת לתכלית החוק. כמו כן נטען כי ההחלטה חורגת מסמכות משרד תקשורת משום שהיא כוללת התנחלויות בגדה המערבית.
2021-10-12
בג"ץ מחק את העתירה שהוגשה עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי בשמם של הורי ילדים מכפרים ערביים במועצת משגב ופסק הוצאות לעותרים, לאחר שמשרד החינוך הודיע כי הוא פועל לשנות את מודל התקצוב הנוכחי שהביא לאפלייתם.
2021-10-03
במכתב שנשלח הערב אל ראש הממשלה, שר הביטחון והמפכ"ל מבהיר מרכז עדאלה, כי ההחלטות שהתקבלו על ידי צוות השרים למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית בדיון שהתקיים היום, חורגות באופן קיצוני מהסמכות שהוגדרה לשב"כ ולצבא בחוק;...
2021-10-02
משרד הבריאות סירב לפניות בנושא, ואף השיב לעתירה שהוגשה לבג״ץ בחודש מרץ כי לא חלה עליו חובה חוקית לעשות כן; השבוע פנה עדאלה שוב לבג״ץ לאחר שפורסמה דוגמת הדפסה של התעודות שיונפקו מחר בעברית בלבד, וזאת כשבוע לפני הדיון...
2021-10-01
על רקע הריגת ופציעת פלסטינים בידי ישראל במסגד אל אקצא, בירושלים ובגדה המערבית ב-29.9.2000, יצאו פלסטינים בכל השטחים שתחת שליטת ישראל באירועי מחאה נרחבים. במחאות שבתוך גבולות הקו הירוק שנערכו באוקטובר 2000 נהרגו 13 פלסטינים...
2021-09-29
דיון בעתירת עדאלה להוספת כיתוב בשפה הערבית לתעודות נקבע למועד של שבוע לאחר ביטול התעודות הישנות; למרות שבתשובת משרד הבריאות לעתירה נאמר שתישקל הוספת כיתוב בערבית, התעודות העדכניות יונפקו שוב בעברית בלבד.
2021-09-15
חוות הדעת הועברה בעקבות דרישת מרכז עדאלה להסיר את הגידור שהעירייה הציבה בחוף ארגמן ולאחר שגירשה תושבים פלסטינים מתחומי העיר בחודש שעבר; בתוך כך, עיריית עכו הכריזה כי תמנע יחד עם משטרת ישראל כניסת תושבי חוץ במהלך יום...
2021-09-14
עיריית עכו והמשטרה פרסמו הודעה משותפת על הכוונה להציב 18 מחסומים בצירים הראשיים של העיר ובכניסות אליה; עדאלה: ההחלטות בלתי חוקיות שנתקבלו בהיעדר סמכות.
2021-09-01
לשכת המפכ"ל הכחישה בפני מרכז עדאלה את המידע בפרסומים מחודש אפריל על הכוונה להקים את היחידה שהודיעה עתה שהחלה לפעול.
2021-08-19
הדו"ח מנתח את החלטות בג"ץ ב- 88 עתירות שהובאו בפניו במהלך הגל הראשון של משבר הקורונה, ומשקף את כשלי ההגנה על זכויות אדם ואת אסטרטגיות ההימנעות של בית המשפט העליון מלהתערב בצעדי הממשלה.
2021-08-18
ברוב של שני שופטים מול אחד, נקבע כי לצבא יש סמכות לאסוף גופות כקלפי מיקוח גם מבלי שנסמך על החלטת קבינט; השופט עמית שהיה בדעת מיעוט סבר כי ההחלטה להחזיק בגופה היתה בלתי חוקית, ואף ציין כי לא השתכנע מן הרלוונטיות של החומר...