פעילות משפטית

עמוד: 3 מתוך 11
ביוני 1999 עתרו מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בישראל לבית המשפט העליון כנגד עיריות תל אביב-יפו, חיפה, רמלה, לוד, עכו ונצרת עילית על מנת שאלו יוסיפו כיתוב בשפה הערבית לכל השלטים המוצבים מטעמן. העותרים טענו כי: היעדר...
בפברואר 2001 ערער עדאלה לבית המשפט העליון נגד החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מדצמבר 2001 לאשר את צו המעצר המינהלי שהוציא שר הביטחון אהוד ברק נגד מר ע'סאן עתאמלה לתקופה של שישה חודשים. בערעור נטען כי: החלטת בית המשפט המחוזי...
בידיעון ההרשמה לשנת 2008 פרסמה אוניברסיטת תל אביב תנאי חדש, הקובע כי רק מי שעבר את גיל 20 יוכל להירשם ללימודי רפואה. התנאי לא חל על עתודאים. אנו פנינו בשם ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב אל נשיא האוניברסיטה ואל...
ביוני 2007 נסגר מעבר קרני, המשמש עורק החיים של רצועת עזה. דרך המעבר מגיעים הטובין ההומניטריים והמסחריים אל הרצועה וממנה. עדאלה עתר לבג"ץ בדרישה לפתוח לאלתר את מעבר קרני כדי לאפשר יבוא ויצוא של אספקה סדירה ומספקת של מצרכי...
ביום 23/08/05 הגיש ארגון עדאלה עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, כנגד החלטת עיריית לוד ומשרד החינוך לא לקבל ילד ערבי (בגיל 8) לבית ספר יהודי, על רקע שייכותו הלאומית. העתירה הוגשה, באמצעות עו"ד עביר בכר מארגון עדאלה...
עדאלה ומרכז אלמיזאן לזכויות אדם עתרו באוגוסט 2009 לבג"ץ בדרישה להורות למוסד לביטוח לאומי לחדש את העברת קצבאות הנכות ל-700 זכאים מרצועת עזה, לאחר שהעברתן הופסקה עם החלטת בנק ישראל לחדול מכל פעילות מול בנקים ברצועת עזה....
ביוני 2011 הכריז ראש הממשלה נתניהו על כוונתו להחמיר את תנאי החזקתם של האסירים המסווגים כביטחוניים, ובראש ובראשונה לאסור עליהם ללמוד לימודים אקדמיים. עדאלה טען כי מדובר באפליה מכיוון שההחלטה לא הוחלה על אסירים פליליים או...
במאי 2003 הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשמה של העמותה להגנה על זכויות העקורים בישראל כנגד החלטת משטרת חיפה שלא לאשר לעמותה לקיים תהלוכה לציון יום אל-נכבה, החל ביום שבו מציינת מדינת ישראל את יום העצמאות. המשטרה...
בינואר 2012 דחה בית המשפט העליון עתירה של עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לקבוע כי "חוק הנכבה" הוא בלתי חוקתי ודחה את הטענות כי הוא מפר את חופש הביטוי ואת הזכות לשוויון ופוגע בזכותם של האזרחים הערבים לשמר את ההיסטוריה שלהם...
ערר שהוגש בנובמבר 2006 על פסק דין שנתן בספטמבר 2006 בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית דין לענייני מים. בית הדין לענייני מים נתן תוקף להחלטות שקיבל בעבר נציב המים, ולפיהן לא יסופקו מים למאות משפחות ערביות בדוויות הגרות...
באוגוסט 2003 הגיש עדאלה עתירה לבית המשפט העליון בשמו ובשם שתי משפחות ערביות, ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים וחברי הכנסת הערבים, כנגד הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל אשר עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת בסוף יולי 2003....
בנובמבר 2012 הגיש עדאלה עתירה נגד משרד החינוך ומועצות מקומיות בדרום נגד ההחלטה להעביר 55 תלמידי חינוך מיוחד מבית ספר בכסייפה לבית ספר בכפר מוּלדה-אלאטרש. בית הספר במולדה-אלאטרש מרוחק מבתי התלמידים והנסיעה אליו אוכרת כ-45...
באוקטובר 2003 עתרנו לבג"ץ בדרישה כי מינהל מקרקעי ישראל יבטל את החלטתו המקנה הנחות בשיעור של 90% מדמי החכירה לקרקע לבנייה לחיילים משוחררים ביישובים באזורי הגליל והנגב שיש בהם פחות מ-500 יחידות דיור וכלולים באזורי עדיפות א'...
עכברה, השכונה הערבית היחידה בצפת, הוקמה בשנת 1982 על ידי עיריית צפת ומינהל מקרקעי ישראל כפתרון לתושבי הכפר הלא-מוכר עכברה שבקרבת העיר. העובדה כי השכונה לא היתה מחוברת לרשת הביוב חשפה את תושביה לסיכונים בריאותיים, הנגרמים...
ביולי 2011 עתרנו לבג"ץ בשמו של ח"כ ד"ר אחמד טיבי, נגד החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר לו להניח על שולחן הכנסת הצעת החוק לתיקון חוק הנכבה שאושר בכנסת במרס באותה שנה. הצעת החוק של ח"כ טיבי נפסלה בטענה כי היא שוללת את הגדרת מדינת...
שתי ההתנגדויות הוגשו באוגוסט 2006. בפברואר 2007 קיבלה ועדת התכנון והבנייה המחוזית חיפה התנגדות אחת והודיעה שהתוכנית תתוקן כך שלא תכלול חלקות בבעלות פרטית. ההתנגדות השנייה עדיין תלויה ועומדת לפני ועדת התכנון והבנייה...
עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הגישו לבית המשפט חוות דעת כידידי בית המשפט, נגד החלטתו של שר הפנים לבטל את מעמד תושב ירושלים של ארבעה חברי פרלמנט הפלסטיני. התושבות בוטלה בצעד חסר תקדים, בנימוק שהארבעה – מוחמד אבו טיר,...
בית המשפט המחוזי בפתח תקווה קבע בראשון באוקטובר כי מייריד קוריגן-מגוואייר, כלת פרס נובל לשלום האירית, תגורש מישראל. יחד עם זאת, קבע בית המשפט לעכב את ביצוע ההחלטה ב-48 שעות, על מנת לאפשר למגוואייר לערער לעליון. באוקטובר 2010...
ב-2 באפריל 2012 הגיש עדאלה עתירה לבג"ץ בשמן של שתי תלמידות כיתה א' מהכפר יפיע בדרישה לכלול בתי ספר ערביים בתוכנית שמפעיל משרד התרבות, המציעה הצגות תרבות חינם בחופשת הפסח ב-110 יישובים יהודיים בפריפריה. ברשימת היישובים...