חוקים מפלים בישראל

עמוד: 4 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )תיקון – חוק האזרחות והכניסה לישראל(אזרחותהצעת חוק 
הצעת חוק למניעת ביקורים מאסירים משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
הצעת חוק הגבלת ביקורים מאסיר ביטחוני משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
הצעת חוק שחרור אסירים וחטופים משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
הצעת חוק כליאת אסירים מבוקשים משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
הצעת חוק המאבק בטרורמשפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
הצעת חוק שמירה על זכויות מקימי מבנים ביהודה ושומרוןהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה מחמת מקום מגורים)השטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
הצעת חוק העמותות (תיקון – סייגים לרישום ופעילות עמותה) (חוק סמכות שיפוט אוניברסלית)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
הצעת חוק שמירה על ערכי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) (הצעת חוק "מדינה יהודית ודמוקרטית")חופש ההתאגדותהצעת חוק 
הצעת חוק הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה (תיקוני חקיקה)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
10. 963 הצעת חוק ההגירה לישראל,אזרחותהצעת חוק 
הצעת חוק להסדרת התיישבות הבדואים בנגבזכויות קרקע ותכנוןהצעת חוק 
9. 366 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מטרות החינוך)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוך זכויות חברתיותהצעת חוק 
458 הצעת חוק גמול התמדה לחיילים בשירות סדיר ולמתנדבים בשירות אזרחי, להבטחת יכולתם לרכוש השכלה גבוההזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
5. 381 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לחיילים משוחררים מתשלום דמי ביטוח), התשע"ג-2013 13/03/2013. זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
5. 275 הצעת חוק זכויות התורמים למדינהזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
868 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - עידוד לימודי הנדסה וטכנולוגיה)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
1. 964 הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרה לחייל בודד)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
1. 535 הצעת חוק השירות האזרחיזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק